Konferencja o stanie bezpieczeństwa w Katowicach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

Konferencja o stanie bezpieczeństwa w Katowicach

Data publikacji 25.10.2019

Dziś w auli Komendy Wojewódzkiej w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Od interwencji do profilaktyki. Różne oblicza działań na rzecz bezpieczeństwa”. Wydarzenie poświęcone było tematyce bezpieczeństwa na terenie Katowic oraz jego odczucia wśród mieszkańców miasta. Organizatorem konferencji była Komenda Miejska Policji w Katowicach oraz Katedra Bezpieczeństwa Powszechnego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

W dniu 25 października br. dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w auli im. aspiranta policji województw śląskiego Jana Kali odbyła się konferencja pt. „Od interwencji do profilaktyki, różne oblicza działań na rzecz bezpieczeństwa”. Wśród prelegentów znaleźli się:

 • prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka, która reprezentowała Katedrę Bezpieczeństwa Powszechnego AWF w Katowicach oraz Komendę Główną Policji;
 • Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji insp. dr hab. Iwona Klonowska;
 • Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego katowickiego Urzędu Miasta pan Mirosław Cygan;
 • Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach mł. insp. dr Artur Orman;
 • Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach podinsp. Tomasz Ciepał.

W konferencji uczestniczyli również: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artur Bednarek, zaproszeni policjanci ze wszystkich śląskich jednostek Policji w tym kierownictwo wszystkich katowickich komisariatów, mieszkańcy miasta, uczniowie, seniorzy, nauczyciele, pedagodzy oraz przedstawiciele służb i organizacji działających na terenie miasta.

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia wyników badań, jakie były prowadzone przez studentów AWF w Katowicach, w każdej dzielnicy Katowic na przełomie minionego i bieżącego roku. Wyniki badań omówiła prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka. Z przedstawionych wyników badań można wywnioskować, że najbezpieczniej czują się mieszkańcy Śródmieścia oraz dzielnic: Dąb, Brynów i Załęskia Hałda. Najniższe poczucie bezpieczeństwa wskazywali mieszkańcy dzielnic: Załęże, Janowa - Nikiszowiec oraz dzielnicy Wełnowiec – Józefowiec.
Po przedstawieniu wyników badań głos zabrała insp. dr hab. Iwona Klonowska, która omówiła funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia do komunikacji pomiędzy mieszkańcami, a policją. Krajowa Mapa to nic innego jak możliwość powiadomienia Policji o istniejącym problemie bez konieczności wychodzenia z domu, a nawet bez konieczności odrywania się od komputera czy ekranu smartfona. Więcej na temat aplikacji znajdziecie Państwo na stronie Policji Śląskiej. 

Kolejnym punktem konferencji było wspólne wystąpienie prof. Stawnickiej oraz insp. Klonowskiej poświęcone służbie dzielnicowego oraz jego rola w partnerstwie ze społecznością lokalną w działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa. Podczas tego wystąpienie prelegentki podzieliły się wynikami badań służby dzielnicowych, jakie przeprowadziły w województwie śląskim.

Po przerwie głos zabrał Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego katowickiego urzędu miejskiego pan Mirosław Cygan, który opowiedział o funkcjonowaniu Katowickiego Inteligentnego System Monitoringu i Analizy - jako przykład sposobu wspomagania służb przez zastosowanie nowoczesnej technologii. System ten jest wielokrotnie wykorzystywany nie tylko przez Policję, ale też inne służby nie tylko w celach procesowych, - obraz przekazywany z kamer „na żywo” wielokrotnie pomagał w prowadzeniu różnego rodzaju działań ratowniczych, poszukiwawczych albo też podczas zabezpieczeń imprez i zgromadzeń odbywających się na terenie miasta.

Kolejnym prelegentem był Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach mł.insp. dr Artur Orman, który omówił stan bezpieczeństwa na terenie miasta. W swoim wystąpieniu odniósł się do wyników badań przeprowadzonych przez studentów AWF, ale też przybliżył dane obrazujące ilość odnotowanych przestępstw, poziom ich wykrywalności. Jak wynika z przytoczonych danych, z roku na rok ilość zdarzeń kryminalnych na terenie miasta sukcesywnie spada, a poziom wykrywalności rośnie. Insp. Orman zaznaczył, iż rejony wskazane przez mieszkańców jako szczególnie niebezpieczne nie są miejscami, w których katowicka policja odnotowuje zdecydowanie większą ilość zdarzeń o charakterze kryminalnym. Na zakończenie wystąpienie Zastępca Komendanta omówił funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie miasta Katowice.

Ostatnia część konferencji poświęcona była działaniom profilaktycznym realizowanym przez katowickich policjantów. Specjalnie na tę okazję został przygotowany krótki film podsumowujący działania profilaktyczne, który został uzupełniony komentarzem Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach podinsp. Tomasza Ciepał. W materiale poruszono, iż działania profilaktyczne skierowane są odbiorców w bardzo różnym wieku, przedstawicieli różnych profesji ukierunkowane na edukację, podnoszenie świadomości odbiorców i współpracę z innymi podmiotami zaangażowanymi w bezpieczeństwo mieszkańców.

Na zakończenie Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach mł. insp. dr Artur Orman, podziękował serdeczni wszystkim za przybycie i podkreślił wagę, jaką stanowią badania prowadzone przez prof. zw. dr hab. Jadwigę Stawnicką z Katedry Bezpieczeństwa Powszechnego AWF w Katowicach w zakresie tematu bezpieczeństwa na terenie naszego miasta.

 • Na kolorowym zdjęciu widać Panią profesor Stawnicką i insp. Klonowską jak siedzą za mównicą z tyłu wyświetlana jest prezentacja
 • Na kolorowym zdjęciu widać Panią profesor Stawnicką która stoi trzymając mikrofon w tel siedzą uczestnicy konferencji na krzesłach w auli
 • Na kolorowym zdjęciu widać Zastępce Komendanta Wojewódzkiego i Miejskiego Policji w Katowicach w tel siedzą ludzie na krzesłach w auli
 • Na kolorowym zdjęciu widać Panią profesor Stawnicką która stoi trzymając mikrofon w przednią siedzą uczestnicy konferencji na krzesłach w auli.
 • Na kolorowym zdjęciu widać uczestników konferencji siedzących na krzesłach w auli
 • Na kolorowym zdjęciu widać uczestników konferencji siedzących na krzesłach w auli z bok siedzi Pani dziennikarka z TVP Katowice.
 • Na kolorowym zdjęciu widać insp. Klonowską która trzyma mikrofon i mówi z mównicy
 • Na kolorowym zdjęciu widać insp. Klonowską która trzyma mikrofon i mówi z mównicy, obok siedzi policjant i profesor Stawnicka, przed nimi siedzą ludzie na krzesłach w auli
 • Na kolorowym zdjęciu widać uczestników konferencji siedzących w auli na krzesłach w tel widać napis Policja i drzwi wyjściowe z auli
 • Na kolorowym zdjęciu widać policjanta i profesor Stawnicką która stoi za mównicą trzymając mikrofon, przed nimi siedzą ludzie na krzesłach w auli
 • Na kolorowym zdjęciu widać uczestników konferencji którzy siedzą na krzesłach w auli
 • Na kolorowym zdjęciu widać naczelnika wydziału zarządzania kryzysowego, który stoi na mównicy obok siedzą policjant i zastępca komendanta KMP Katowice
 • Na kolorowym zdjęciu widać naczelnika wydziału zarządzania kryzysowego, który stoi na mównicy obok siedzą policjant i zastępca komendanta KMP Katowice. Przednimi siedzą ludzie w auli
 • Na kolorowym zdjęciu widać zastępcę komendanta KMP Katowice młodszego inspektora doktora Artura Ormana
 • Na kolorowym zdjęciu widać zastępcę komendanta KMP Katowice młodszego inspektora doktora Artura Ormana który mówi z mównicy do siedzących przed nim uczestników konferencji
 • Na kolorowym zdjęciu widać Naczelnika Wydziału Prewencji KMP Katowice podinspektora Tomasza Ciepał jak stoi na mównicy
 • Na kolorowym zdjęciu widać Naczelnika Wydziału Prewencji KMP Katowice podinspektora Tomasza Ciepał jak stoi na mównicy obok siedzi zastępca Komendanta KMP Katowice, w tel widać wyświetlaną prezentację policjantów z dziećmi i maskotką sznupkiem
 • Na kolorowym zdjęciu widać uczniów klas mundurowych którzy siedzą na krzesłach w auli, w tel widać logo policji i napis Policja oraz wyjście z auli.