Wiadomości

Wspólnie dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Data publikacji 17.04.2018

Kolejny raz w tym roku, katowiccy policjanci pojawili się w rejonie przejazdów kolejowych z akcją „Zapory Życia”. Działania mają na celu podniesienie świadomości kierowców, rowerzystów i pieszych, odnośnie zagrożeń wynikających z braku zachowania szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych. Akcja realizowana jest przy współpracy z funkcjonariuszami Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei.

Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Katowicach z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei pojawili się tym razem w okolicach przejazdu kolejowego na ul. Raciborskiej w Katowicach. Jest to przejazd kolejowy ze sterowanymi rogatkami. Policjanci i strażnicy zwracali uwagę nie tylko na kierujących pojazdami, ale również niechronionych uczestników ruchu drogowego. Każdorazowe niezastosowanie się do znaku „STOP”, bądź przekroczenie torowiska w trakcie ruchomych rogatek kończyło się rozmową z funkcjonariuszami oraz wręczenie ulotki informacyjnej, zawierającej zasady bezpiecznego korzystania z przejazdów kolejowych.

„Zapory Życia” organizowane są systematycznie na terenie miasta Katowice, w celu ograniczenia niepożądanych zjawisk w zachowaniu uczestników ruchu drogowego. Dzięki tym działaniom, zarówno kierowcy, rowerzyści jak i piesi dowiadują się, jak istotne jest przestrzeganie przepisów na przejazdach kolejowych oraz że ich decyzje wpływają na bezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego. Akcja wpisuję się w kampanię „Kręci nas bezpieczeństwo…”

  • działania na przejazdach kolejowych
  • działania na przejazdach kolejowych
  • działania na przejazdach kolejowych
  • działania na przejazdach kolejowych
  • działania na przejazdach kolejowych
  • działania na przejazdach kolejowych
  • działania na przejazdach kolejowych
  • działania na przejazdach kolejowych
  • działania na przejazdach kolejowych