NURD- podsumowanie działań w Katowicach - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

NURD- podsumowanie działań w Katowicach

Data publikacji 09.09.2017

Wczoraj w Katowicach policjanci drogówki przeprowadzili działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego pod nazwą „NURD”. Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych i rowerzystów. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale także bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadzili akcję „NURD”, podczas której szczególną uwagę zwracali na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym wpływające na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. Działania policyjne mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Są one ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia „niechronionych” w ruchu drogowym.

We wczorajszej akcji „NURD” brało udział 50 policjantów. Stróże prawa odnotowali 266 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi,  8 przez rowerzystów oraz 60 wykroczenia popełnione przez pieszych. Podczas trwania działań policjanci łącznie nałożyli 293 mandaty karne, skierowali 14 wniosków do sądu oraz pouczyli 27 osób. 

Największą ilość wykroczeń popełnili kierujący pojazdami silnikowymi, którzy wykazywali nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych oraz nieprawidłowo przejeżdżali przejścia dla pieszych. Natomiast niechronieni uczestnicy ruchu drogowego przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych oraz nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej .

Przypominamy, że zgodnie z przepisami ustawy o ruchu drogowym, każdy pieszy poruszający się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek stosowania odblasków. Pieszy ubrany w ciemny strój, pozbawiony elementów odblaskowych, jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości 40 metrów, podczas gdy osoba mająca na sobie widoczne odblaski może zostać zauważona z odległości nawet 150 metrów. Dla kierującego pojazdem każdy metr tej odległości, to dodatkowy czas na to, aby właściwe zareagować i uniknąć tragedii.
Niech elementy odblaskowe staną się elementem naszej codziennej garderoby - to kosztuje niewiele, a może uratować życie!

Ładowanie odtwarzacza...