Zapraszamy na spotkanie z dzielnicowymi - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

Zapraszamy na spotkanie z dzielnicowymi

Data publikacji 20.04.2017

Zapraszamy mieszkańców na spotkanie z policjantami z Komisariatu Policji II w Katowicach oraz wydziału prewencji i ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Podczas spotkania policjanci wyjaśnią zasady działania aplikacji " Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz "Moja Komenda", ich obsługę oraz możliwości wykorzystania. Zostanie również omówiony temat nowej koncepcji pracy dzielnicowego „ Dzielnicowy bliżej nas”. Na spotkanie zapraszamy już dziś, 20 kwietnia br. o godzinie 17.00. Odbędzie się ono w Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Klonowej 35 c.

Spotkania z mieszkańcami mają na celu przeprowadzenie dyskusji nad problemami najistotniejszych zagrożeń zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, działań priorytetowych dzielnicowych oraz prowadzonych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej. Spotkania te pozwolą na diagnozowanie i dookreślenie potrzeb społecznych zawiązanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców środowisk lokalnych wymagających podjęcia policyjnych działań prewencyjnych.

Celem tych spotkań jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Tematem przewodnim przedmiotowego spotkania będzie omówienie aktualnego stanu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych zagrożeń. Debata jest najlepsza okazją do dyskusji oraz zgłaszania wszelkich wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa w okolicach miejsca zamieszkania. Ważną kwestią podejmowaną podczas debaty będzie również " Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa", aplikacja "Moja Komenda", a także profilaktyka społeczna realizowana na terenie miasta Katowice. Zostanie również omówiony temat nowej koncepcji pracy dzielnicowego „ Dzielnicowy bliżej nas”.

Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!