Podziękowania od Posła Andrzeja Celińskiego - Podziękowania - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Podziękowania

Podziękowania od Posła Andrzeja Celińskiego

Na ręce Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach podinspektora Krzysztofa Kwiatkowskiego wpłynęły podziękowania od Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Celińskiego za szybkie i skuteczne działania podjęte w sprawie przeznaczonego do rozbiórki budynku przy ulicy Nad Osiekiem, który zdaniem okolicznych mieszkańców stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców i osób, które mogą w nim przebywać.

„ W imieniu mieszkańców ulicy Raciborskiej oraz własnym chciałbym serdecznie podziękować za szybkie i skuteczne działania w sprawie poruszanej w naszym piśmie.
Z sygnałów jakie otrzymaliśmy ze strony zainteresowanych mieszkańców, wynika, iż sytuacja wyraźnie się poprawiła, większa liczba patroli, zwiększyła bezpieczeństwo w okolicy.
Bardzo cieszy mnie fakt, iż katowicka Komenda Miejska wykazuje się ogromnym zaangażowaniem i zrozumieniem problemów lokalnej społeczności.
Wyrażam nadzieję, że nasza współpraca mająca na celu rozwiązywanie bieżących bolączek mieszkańców Katowic, będzie nadal przebiagać w tak miłej i skutecznej zarazem atmosferze.” 


z poważaniem      
Andrzej Celiński    

 

Zagadnienie pustostanów i budynków , których stan techniczny zagraża mieszkańcom jest stale monitorowane przez policjantów z Komendy Miejskiej w Katowicach. Efektem prowadzonych czynności jest zebranie pełnej dokumentacji i wiedzy o pustostanach, budynkach i terenach po przemysłowych, które z uwagi na stan techniczny są realnym zagrożeniem dla ludzi i mogą być przyczyną katastrofy budowalanej. Wszystkie zebrane informacje o tych niebezpiecznych miejscach przekazywane są właścicielom obiektów i służbom nadzoru budowlanego.