Taryfikator mandatów karnych - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Taryfikator mandatów karnych

Taryfikator mandatów karnych

Weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, dla kierowców znane bardziej pod nazwą "taryfikator mandatów". Zapraszamy do pobrania ujednoliconego tekstu rozporządzenia.

Rozporządzenie (Dz. U. nr 202 poz. 1249) wprowadza wiele zmian w dotychczasowym taryfikatorze zarówno w stosunku do kierujących pojazdami jak i pieszych. Do najbardziej istotnych z punktu widzenia kierowcy, należy zaliczyć:

 • niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej (m.in. czerwone światło) - 300-500 zł, 
 • wprowadzenie grzywny w wysokości 500 zł za parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • jazdę bez włączonych świateł mijania lub do jazdy dziennej w porze dziennej w ciągu całego roku - 100 zł,
 • jazdę bez wymaganych świateł w tunelu - 200 zł.
 • wobec pieszych przekraczających jezdnię przy czerwonym sygnale świetlnym nowe przepisy przewidują niższą grzywnę w wysokości
  do 100 zł (obecnie 250 zł).
   

Nowy taryfikator precyzuje również zasady wymierzania kary za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w zakres tego przepisu wchodzi spowodowanie kolizji drogowej), zgodnie z którymi kwota mandatu karnego przypisana za naruszenie stanowiące przyczynę zagrożenia powiększona jest o 200 zł, jednak nie więcej niż 500 zł.

 

Rozporządzenie wprowadza również dodatkową tabelę w której zostały sklasyfikowane niektóre wykroczenia popełniane przez kierowców realizujących przewóz drogowy, co w praktyce dotyczy kierowców zawodowych kierujących pojazdami lub zespołami pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony lub autobusami.

Odnosząc się do pogłosek na temat zmian w rozporządzeniu trzeba zaznaczyć, że nie zmieniły się zapisy w zakresie kwot mandatów za przekroczenia prędkości. Nowy "taryfikator" nie znosi też punktów karnych, które są nadal przyznawane za popełnione naruszenia drogowe.

W dniu 20 stycznia 2011r. weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20.01.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 14, poz. 68). Poniżej plik do pobrania.
 

 

Pliki do pobrania

 • 1.21 MB
 • 594.81 KB
 • 31.06 KB