Rok Pieszego 2016

NURD - podsumowanie akcji katowickiej drogówki

Wczoraj w Katowicach w godzinach od 6.00 do 22.00 policjanci drogówki przeprowadzili działania „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale też bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego.

W działaniach brało udział 51 policjantów. W trakcie akcji stróże prawa odnotowali 133 wykroczenia popełnione przez kierujących pojazdami silnikowymi, 6 przez rowerzystów oraz 224 wykroczenia popełnione przez pieszych. Podczas trwania działań policjanci łącznie nałożyli 300 mandatów karnych, skierowali 30 wniosków do sądu oraz pouczyli 33 osób. Największą ilość wykroczeń popełnili piesi, którzy przechodzili w miejscu niedozwolonym oraz nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej. Odnotowano również przypadki nieprawidłowego pokonywania przez kierujących przejść dla pieszych oraz nieustępowania pierwszeństwa pieszym na oznakowanym przejściu.