Kontrole autokarów - KONTROLE AUTOKARÓW - Komenda Miejska Policji w Katowicach

KONTROLE AUTOKARÓW

Kontrole autokarów

Informujemy, że w Katowicach przy ul. Francuskiej został wyznaczony i oznakowany punkt kontroli autokarów. W związku z tym prosimy organizatorów, aby z wyprzedzeniem kilkudniowym zgłaszali do Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Wydział Ruchu Drogowego kontrolę autokaru

Informacje należy przekazywać telefonicznie pod nr 332/2002777 - z-ca oficera dyżurnego, 32/2002120 - sekretariat WRD lub 32/2002170 - RKRD (w godz. 7:30 - 15:30), faksem pod nr 32/2002244 lub pocztą elektroniczną rd@katowice.ka.policja.gov.pl

 

W zgłoszeniu należy podać dokładną datę i godzinę podjazdu autobusu na ul. Francuską uwzględniając zapas czasowy przed planowanym odjazdem. Autobus powinien przyjechać do miejsca kontroli na, co najmniej godzinę przed planowanym odjazdem z  młodzieżą.

 


Pokaż Punkt Kontroli Autokarów na większej mapie