Bezpieczeństwo pieszych 2017

Akcja „NURD” katowickiej drogówki

Wczoraj w Katowicach w godzinach od 6.00 do 22.00 policjanci drogówki przeprowadzili działania związane z bezpieczeństwem niechronionych uczestników ruchu drogowego pod nazwą „NURD”. Działania te mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a zwłaszcza na przestrzeganie przepisów związanych z korzystaniem z dróg przez pieszych i rowerzystów. Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców w stosunku do pieszych, ale także bacznie przyglądali się, czy piesi nie łamali przepisów ruchu drogowego.

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadzili akcję „NURD”, podczas której szczególną uwagę zwracali na wszelkie wykroczenia w ruchu drogowym wpływające na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, czyli pieszych. Działania policyjne mają na celu dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Są one ukierunkowane na zapobieganie i zwalczanie zachowań powodujących główne zagrożenia „niechronionych” w ruchu drogowym.

We wczorajszej akcji „NURD” brało udział 51 policjantów. Stróże prawa odnotowali 205 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami silnikowymi, 15 przez rowerzystów oraz 155 wykroczenia popełnione przez pieszych. Podczas trwania działań policjanci łącznie nałożyli 327 mandatów karnych, skierowali 11 wniosków do sądu oraz pouczyli 37 osób. Największą ilość wykroczeń popełnili kierujący pojazdami silnikowymi, którzy wykazywali nieprawidłowe zachowanie w stosunku do pieszych. Natomiast niechronieni uczestnicy ruchu drogowego nie stosowali się do sygnalizacji świetlnej oraz przechodzili przez jezdnię w miejscach niedozwolonych.

Wiążemy nadzieję, iż działania katowickiej drogówki wpłyną na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  • nurd
  • nurd
  • nurd
  • nurd
  • nurd
  • nurd
  • nurd
  • nurd
  • nurd