Badania techniczne motorowerów - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Badania techniczne motorowerów

Badania techniczne motorowerów

 Jeżeli jesteś właścicielem motoroweru, to pamiętaj, że  zmieniły się przepisy dotyczące badań technicznych pojazdów.

Ustawa z dnia 22 maja 2009r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009r. Nr 97, poz. 802) wprowadza do porządku prawnego obowiązek przeprowadzania okresowych badań technicznych motorowerów.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 81 ust. 1 ustawy - Prd, właściciel motoroweru będzie zobowiązany do przedstawienia go do badania technicznego. Okresowe badania techniczne motoroweru, jak o tym stanowi art. 81 ust. 7, będzie przeprowadzane przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badaniaPonieważ dotychczas motorowery nie podlegały okresowym badaniom technicznym ustawodawca w art. 6 ust. 2 ustawy, o której mowa wyżej, wprowadzającej zmiany do Prawa o ruchu drogowym, przewidział okres przejściowy. Własciciel motoroweru, dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata obowiązany będzie przedstawić go do badania technicznego w terminie roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.Ponieważ ustawa, zgodnie z art. 8, wchodzi w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia, tj. 22 września 2009r., właściciel motoroweru, dla którego od dnia pierwszej rejestracji minęło więcej niż 3 lata, będzie miał czas aż do 22 września 2010r. na poddanie go okresowemu badaniu technicznemu. Jeżeli od dnia pierwszej rejestracji motoroweru nie minęły jeszcze 3 lata, nie ma obowiązku przedstawienia go do okresowego badania technicznego.

Pliki do pobrania

  • 44.24 KB