Bezpieczne wakacje z dzielnicowym - Dzielnicowy bliżej nas - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Dzielnicowy bliżej nas

Bezpieczne wakacje z dzielnicowym

Dzielnicowy z katowickiej "piątki" spotkał się z najmłodszymi, którzy wakacje spędzają w Giszowickim Centrum Kultury. Podczas spotkania st.asp. Adam Rogala przypomniał dzieciom zasady bezpiecznego zachowania podczas letniego wypoczynku. Na koniec dzieci otrzymały kolorowanki z Sznupkiem.

Wczoraj dzielnicowy z Komisariatu Policji V w Katowicach st. asp. Adam Rogala zorganizował spotkanie profilaktyczno - edukacyjne w Giszowieckim Centum Kultury w Katowicach Giszowcu przy ul. Mysłowicka 28. W spotkaniu wzięły udział dzieci w wieku 7-10 lat korzystające z placówki Giszowieckiego Centrum Kultury podczas wypoczynku wakacyjnego. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo podczas wakacji. Dzielnicowy  przedstawił i omówił zasady bezpieczeństwa podczas spędzania wolnego czasu w okresie wakacji nad wodą, w górach, w lecie a także na wsi. St. asp. Adam Rogala rozmawiał z dziećmi na temat ograniczonego zaufania w stosunku do osób obcych. W trakcie spotkania funkcjonariusz z katowickiej piątki przypomniał także jak należy się zachować w przypadku ataku psa. Przeprowadzone spotkanie profilaktyczne zakończono rozdaniem kolorowanki "SZNUPKA".