"Bezpieczna Przystań" - program profilaktyczny dla seniorów

Policjanci ucząc bezpieczeństwa łączą pokolenia.

Policjanci zespołu profilaktyki społecznej z Katowic wraz z Fundacją „Podaruj Nadzieję” przeprowadzili spotkanie pn. „Łącząc pokolenia”. Wzięli w nim udział seniorzy z Parafii pw. św. Szczepana w Bogucicach oraz młodzież z domu dziecka sióstr Jadwiżanek. Nastolatkowie i seniorzy rozmawiali o bezpieczeństwie oraz wspólnie tworzyli własnoręcznie małe dzieła sztuki. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali odblaski.

Spotkanie dobyło się w kafejce parafialnej św. Szczepana w Katowicach - Bogucicach. Młodzież wspólnie z seniorami usiadła przy okrągłych stolikach, co ułatwiło nawiązanie ze sobą kontaktu i podjęcie wspólnej rozmowy. Na początku policjantka przedstawiła seniorom oraz młodzieży, na jakie zagrożenia są narażone osoby starsze przebywające w domu, poruszające się ulicami miasta, korzystające z komunikacji miejskiej czy rozmawiające przez telefon. Mundurowa w przystępny sposób zaprezentowała uczestnikom w jaki sposób należy dbać o bezpieczeństwo seniorów. W spotkaniu wzięła udział również Fundacja „Podaruj Nadzieję”, której wolontariusze przygotowali dla uczestników kreatywne zadanie integrujące, polegające na zrobieniu wspólnie kolorowych i pachnących mydełek. Powstały piękne, wykonane własnoręcznie małe dzieła sztuki. W trakcie tworzenia mydełek seniorzy wraz z młodzieżą mieli możliwość porozmawiać ze sobą o bezpieczeństwie. Ciepła i serdeczna postawa seniorów pozwoliła otworzyć się młodzieży, która z chęcią podjęła rozmowę z przedstawicielami „starszego pokolenia”. Zarówno seniorzy, jak i młodzież wspólnie stwierdziła, że dla zwiększenia ich bezpieczeństwa ważne są rozmowy międzypokoleniowe, które są źródłem wiedzy i doświadczenia. Zasady bezpiecznego zachowania są uniwersalne dla każdego pokolenia. Dlatego każda osoba, niezależnie od wieku powinna zadbać o własne bezpieczeństwo. Seniorzy podkreślili, że chcą, aby młodzież im pomagała i rozmawiała z nimi. Młodzi również jednogłośnie podkreślili, że wartościowe są dla nich rozmowy z osobami starszymi i bardziej doświadczonymi. Na zakończenie, dla zwiększenia bezpieczeństwa na drodze, policjanci wyposażyli uczestników spotkania w odblaski.

Opisane działania zostały zorganizowane w ramach programu profilaktycznego dla seniorów „Bezpieczna Przystań edycja 2017/2018” Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, której głównym celem jest podniesienie bezpieczeństwa katowickich seniorów. Włączenie młodych ludzi w powyższe działania miały za zadanie ich uwrażliwienie, nabycie umiejętności otaczania seniorów troską, zainteresowaniem oraz poświęceniem im swojego czasu w ochronie ich bezpieczeństwa.

Dziękujemy Fundacji „Podaruj Nadzieję” za wspólne przeprowadzenie działań, które zrealizowane zostały w ramach projektu dofinansowanego z programu „Decydujesz, pomagamy”.
Powyższe działania wpisują się w kampanię społeczną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Ładowanie odtwarzacza...