"Bezpieczna Przystań" - program profilaktyczny dla seniorów

Bezpieczny senior błyszczy wiedzą i odblaskiem

Policjanci z katowickiej komendy spotkali się z seniorami z Parafii pw. św. Jacka, aby przypomnieć im podstawowe zasady bezpieczeństwa. Nasi seniorzy najczęściej bowiem, z uwagi na swoją łatwowierność i dobre serce, stają się ofiarami złodziei i oszustów. Dla zwiększenia widoczności seniorów na drodze policjanci przekazali uczestnikom spotkania elementy odblaskowe.

Na spotkaniu policjanci w przystępny sposób przekazali seniorom, z jakimi zagrożeniami mogą mieć do czynienia na co dzień w miejscu zamieszkania, idąc na zakupy, poruszając się komunikacją miejską czy odbierając niespodziewany telefon. Dzielnicowy mł. asp. Łukasz Antoszek z komisariatu IV Policji omówił najczęściej popełniane błędy przez seniorów, którzy padli ofiarą przestępstw i stracili oszczędności życia. Policjanci z katowickiej komendy omówili metody działania nieuczciwych pracowników firm, sprzedawców, kurierów czy oszustów działających przez telefon podając się za członka rodziny lub funkcjonariusza policji.

Na zakończenie spotkania stróże prawa wyposażyli seniorów w odblaski, które przypięte do ubrania mają za zadanie błysnąć w świetle reflektora pojazdu i uniknąć wypadku. Trzech szczęśliwców otrzymało w drodze losowania parasol oraz torby z odblaskiem.

Warto zapamiętać!

1. Przez telefon każdy może podawać się za inną osobę!

2. Bezpieczny senior rozmawiając przez telefon:

  • ma ograniczone zaufanie,
  • nie zdradza poufnych informacji,
  • nie informuje, że posiada oszczędności,
  • nie przekazuje numerów PIN i haseł do konta bankowego,
  • nie podaje swojego numeru telefonu komórkowego,
  • konsultuje z rodziną wszelkie sprawy dotyczące finansów,
  • jeśli ma wrażenie, że ktoś chce go oszukać, rozłącza połączenie przez odłożenie słuchawki lub zakończenie rozmowy oraz powiadamia o tym Policję,
  • wie, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy bądź zaciągnięcie kredytu!