"Bezpieczna Przystań" - program profilaktyczny dla seniorów

O bezpieczeństwie z seniorami w teatrze

Policjanci z katowickiej komendy odwiedzili Centrum Spotkań Seniorów w „Teatrze Bez Sceny”, gdzie cyklicznie odbywają się zloty aktywnych seniorów poszerzających swoją wiedzę w różnych zakresach. Była to świetna okazja do rozmowy z seniorami o bezpiecznych postawach, które pozwolą uniknąć stania się ofiarą przestępstwa czy wykroczenia. Ponadto z seniorami spotkali się strażacy, którzy wyszkolili ich z bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz z pierwszej pomocy.

Spotkanie z seniorami odbyły się w ramach programu edukacyjno – profilaktycznego „Bezpieczna Przystań” Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Centrum Spotkań Seniorów skupia aktywnych mieszkańców Katowic z różnych dzielnic chcących wiedzieć więcej na różne tematy. Jego członkowie z chęcią przystąpili do programu „Bezpieczna Przystań”, gdzie w formie „Akademii Bezpiecznego Seniora” przejdą szkolenie z różnych zakresów bezpieczeństwa.
Na pierwszym spotkaniu sierż. sztab. Agnieszka Krzysztofik przekazała seniorom jak dbać o własne bezpieczeństwo będąc w domu, na ulicy, w sklepie, na poczcie czy banku. Dodatkowo omówiła temat bezpieczeństwa przez telefon aby nie dać się oszukać na tzw. „wnuczka” i nie stracić oszczędności życia. Policjantka przekazała jak działa sprawca oraz jakie błędy popełniają ofiary tych przestępstw.
Na spotkaniu był również dzielnicowy z „szóstego” komisariatu -  sierż. Ireneusz Dudzik, który zaprezentował działanie aplikacji internetowej „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz pomagał zainteresowanym w ustaleniu telefonu do swojego dzielnicowego. 

W drugiej części spotkania dowódca Jednostki Ratowiczo – Gaśniczej nr 3 w Katowicach bryg. Witold Banyś przedstawił seniorom bezpieczne zachowania, dzięki którym mogą uniknąć pożaru. Seniorzy dowiedzieli się m.in. jak szybko ugasić płonącą patelnię pamiętając zasadę „nigdy nie gaś tłuszczu wodą”. Uczestnicy poznali również przyczyny zatrucia czadem oraz sposoby jego uniknięcia. Na zakończenie strażacy uczyli seniorów udzielania pierwszej pomocy m.in. jak rozpoznać osobę nieprzytomną, wykonać masaż serca czy ułożyć osobę w bezpiecznej pozycji. Aktywni seniorzy w małych grupach ćwiczyli na fantomach ratowanie życia. 

Na pamiątkę wszystkich seniorów wyposażyliśmy w torby z odblaskiem i nazwą programu oraz w zakładki do książki ze wskazówkami, co zrobić aby nie dać się oszukać. W formie loterii dwoje szczęśliwców obdarowaliśmy czujkami wykrywającymi tlenek węgla.

Powyższe działania wpisują się w kampanię społeczną „Kręci mnie bezpieczeństwo” pod honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka.