"Bezpieczna Przystań" - program profilaktyczny dla seniorów

Spotkanie z seniorami w ramach "Akademii Bezpiecznego Seniora"

Komenda Miejska Policji w Katowicach serdecznie zaprasza seniorów na spotkania w ramach "Akademii Bezpiecznego Seniora". W październiku będziemy spotykać się w Bractwie Aktywnych Seniorów na Osiedlu Witosa ul. Kwiatkowskiego 8. Pierwsze spotkanie odbędzie się już dzisiaj o godz. 16:00. Uczestnicy będą mogli porozmawiać z policjantem o bezpieczeństwie i o tym co zrobić, aby nie dać się oszukać!

Kolejne spotkania odbędą się w dniach:

16.10.2017 r. z przedstawicielem- MOPS Katowice ( godz. 16:00-17:00) i przedstawiecielem NBP (godz.17:00-18:00)
23.10.2017r. z przedstawicielem CPR (godz. 16:00-1700), strażakiem (godz. 17:00- 18:00)

Komenda Miejska Policji w Katowicach realizuje nową edycję programu profilaktyczno - edukacyjnego „Bezpieczna przystań”. W ramach programu
w formie „Akademii bezpiecznego seniora” odbędzie się cykl 5 spotkań grupy seniorów z partnerami programu obejmujący szeroki zakres bezpieczeństwa tj.

  • z policjantem (wiktymologiczne aspekty bezpieczeństwa)-  "Seniorze uważaj! Nie daj się oszukać!"
  • strażakiem (bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zatrucia tlenkiem węgla),
  • pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (bezpieczeństwo socjalne), będzie można zapoznać się z ofertą instytucji pomocy społecznej, w  szczególności  w zakresie pomocy socjalnej (zarówno finansowej - zasiłki, świadczenia, dofinansowania czy też usługowej - usługi opiekuńcze, usługi opiekuńcze specjalistyczne, jak i pomocy w formie niepieniężnej m.in w ramach poradnictwa specjalistycznego, w tym wsparcia psychologicznego, prawnego, mediacji, poradnictwa zawodowego, terapii oraz pracy socjalnej, jak i usług asystenckich)
  • przedstawicielem Narodowego Banku Polskiego (bezpieczne finanse), Seniorzy dowiedzą sie jak rozpoznać autentyczność banknotów, jak bezpieczne dokonywać obrotów bezgotówkowych oraz  jak zawierać bezpieczne pożyczki.
  • oraz pracownikiem Centrum Powiadamiania Ratunkowego (telefon ratujący życie nr 112, karty ICE, ratownictwo medyczne).