"Bezpieczna Przystań" - program profilaktyczny dla seniorów

Dzielnicowi prowadzili zajęcia dla seniorów

Na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach ruszyła Akademia Bezpiecznego Seniora. Spotkanie inauguracyjne odbyło się przy parafii Matki Boskiej Piekarskiej na Górnym Tysiącleciu, dzięki inicjatywie Rady Jednostki Pomocniczej nr 9. Pierwsze zajęcia prowadzili dzielnicowi z Komisariatu Policji VII w Katowicach. Akademia została powołana w ramach programu "Bezpieczn@ Przystań".

Wczoraj odbyła się inauguracja Akademii Bezpiecznego Seniora dla mieszkańców Górnego Osiedla Tysiąclecia w Katowicach. Pierwsze zajęcia, dla seniorów przeprowadzili dzielnicowi z Komisariatu VII Policji w Katowicach. Policjanci omówili najważniejsze zasady dot. bezpiecznych postaw w domu, na ulicy, w sklepie, przy bankomacie, w środkach komunikacji miejskiej. Przestrzegali przed oszustami działającymi metodą na tzw. wnuczka. Sprawcy coraz częściej wykorzystują w procederze przestępczym autorytet osób zaufania publicznego, podają się za: księdza, policjanta, funkcjonariusza CBŚ, prokuratora itp., proszą o pomoc w rzekomo prowadzonej akcji policyjnej, nakłaniając seniora do przekazania pieniędzy. Pamiętajmy! W kontakcie telefonicznym, nie wiemy kto naprawdę stoi po drugiej stronie słuchawki. Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy bądź zaciągnięcie kredytu. O każdej próbie oszustwa natychmiast należ powiadomić Policję. Tylko w ten sposób możemy zapobiec dalszemu procederowi przestępczemu i uchronić inne osoby przed stratą majątku. Dzielnicowi zapraszali seniorów do kontaktu. Zapoznali uczestników z nowymi narzędziami komunikacji – Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacją "Moja Komenda" oraz założeniami programu "Dzielnicowy bliżej nas". Seniorom wręczyli ulotki o programie i swoje wizytówki. 

Wszyscy słuchacze Akademii Bezpiecznego seniora otrzymali naramienne opaski odblaskowe oraz przestrzegające przed oszustwami na wnuczka zakładki do książek. Wśród uczestników rozlosowano 3 nagrody główne – parasole z odblaskowym brzegiem, które poprawiają naszą widoczność na drodze.

Akademia Seniora opiera się na bezpośrednich spotkaniach z osobami starszymi. Dedykowana jest wszystkim osobom, które cenią sobie możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy. Udział w zajęciach daje możliwość wszechstronnego, wielopłaszczyznowego poznania problematyki bezpieczeństwa osób w dojrzałym wieku. Słuchacze Akademii wezmą udział w cyklu 5 spotkań: policjanta (wiktymologiczne aspekty bezpieczeństwa), strażaka (bezpieczeństwo przeciwpożarowe i zatrucia tlenkiem węgla) pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej (bezpieczeństwo socjalne), przedstawiciela  Narodowego Banku Polskiego (bezpieczne finanse), pracownika Centrum Powiadamiania Ratunkowego (telefon ratujący życie, farty ICE, ratownictwo medyczne). Udział w zajęciach Akademii potwierdzać będzie certyfikat "Bezpiecznego Seniora", Na uczestników czekają materiały edukacyjno-profilaktyczne, rozlosowywane będą też nagrody (np. przedmioty z elementami odblaskowymi, pendrive z multimedialnym poradnikiem bezpieczeństwa, czujniki czadu).