"Bezpieczna Przystań" - program profilaktyczny dla seniorów

Dzielnicowy o bezpieczeństwie z seniorami

Bezpieczeństwo osób starszych było tematem przewodnim spotkania, które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Katowicach ul. Hallera 28. Dzielnicowy z Komisariatu Policji V w Katowicach sierż. Marcin Niechciał spotkał się z członkami klubu seniora. Uczestnicy dowiedzieli się także, czym jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja Moja Komenda. Spotkanie było więc możliwością wymiany doświadczeń i uwag na tematy związane z bezpieczeństwem w najbliższym otoczeniu.

Dzielnicowy z Komisariatu Policji V w Katowicach sierż. Marcin Niechciał spotkał się w Miejskim Domu Kultury przy ul. Hallera 28 z członkami klubu seniora. Tematem przewodnim spotkania był program profilaktyczny dla seniorów „Bezpieczna Przystań”. Członkowie klubu seniora wyrazili również chęć udziału w spotkaniach z przedstawicielami Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, MOPS i Narodowego Banku Polskiego, które będą odbywać się w ramach tego programu. Dzielnicowy przypomniał seniorom i omówił sposób działania sprawców oszustw metodą na tzw. wnuczka. Poruszył także temat prawidłowego zabezpieczenia mieszkania oraz bezpieczeństwa poza domem, m.in na drodze i w środkach komunikacji miejskiej oraz czyhających tam zagrożeń. Został również omówiony temat nowej koncepcji pracy dzielnicowego „ Dzielnicowy bliżej nas”. Policjant przypomniał również numery kontaktowe i adres poczty elektronicznej do dzielnicowego oraz numery alarmowe Policji i innych służb. Dzielnicowy omówił także aktualny stan bezpieczeństwa rejonie Katowice-Burowiec oraz udzielił również odpowiedzi na pytania zgromadzonych osób. Sierż. Marcin Niechciał wyjaśnił zasady działania aplikacji "Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz "Moja Komenda", ich obsługę oraz możliwości wykorzystania.