"Bezpieczna Przystań" - program profilaktyczny dla seniorów

Akademia Bezpiecznego Seniora w Katowicach

Pod takim tytułem w Katowicach rusza cykl spotkań dotyczących szeroko rozumianego bezpieczeństwa seniorów. W ramach Akademii seniorzy będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z policjantem, strażakiem pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, specjalistą Narodowego Banku Polskiego oraz ratownikami medycznymi z Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Akademia Seniora kultywuje tradycję bezpośrednich spotkań z seniorami. Dedykowana jest wszystkim osobom, które cenią sobie możliwość bezpośredniego kontaktu i rozmowy, dając możliwość wszechstronnego, wielopłaszczyznowego omówienia problematyki bezpieczeństwa osób w dojrzałym wieku. Akademia zakłada udział seniorów w cyklu 5 spotkań, realizowanych przez partnerów projektu:  dzielnicowego, który omawiać będzie wiktymologiczne aspekty bezpieczeństwa, strażaka poruszającego problematykę bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zatruć tlenkiem węgla, pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który wskaże możliwości wsparcia w ramach bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego (np. psychologicznego, w zakresie mediacji, terapeutycznego, pedagogicznego), usług opiekuńczych, wolontaryjnych, sąsiedzkich czy wsparcia socjalnego, przedstawiciela  Narodowego Banku Polskiego który przekaże seniorom wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z różnorodnych produktów finansowych oferowanych przez banki i inne podmioty oraz zarządzanie budżetem domowym, natomiast pracownicy Centrum Powiadamiania Ratunkowego omówią zasady wzywania pomocy i funkcjonowania centrum telefonu alarmowego 112 oraz przekażą wskazówki dot. pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnikom Akademii Bezpiecznego Seniora rozdawane będą materiały edukacyjno-profilaktyczne, natomiast wśród najaktywniejszych uczestników rozlosowane zostaną nagrody m.in. przedmioty z elementami odblaskowymi, czujniki czadu. 

Rozmowa na temat Akademii Bezpiecznego Seniora oraz planowanych działań w ramach programu "Bezpieczna Przystań" dzisiaj na antenie Radia Katowice o godz. 17.10. W studio gościć będzie koordynator projektu podinsp. Małgorzata Biernacka oraz Andrzej Górak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.