"Bezpieczna Przystań" - program profilaktyczny dla seniorów

Bezpieczeństwo seniorów w nowej odsłonie

Wczoraj w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta w Katowicach odbyło się posiedzenie partnerów programu "Bezpieczna Przystań". Uczestnicy rozmawiali na temat kierunków rozwoju programu w kolejnej edycji przewidzianej do realizacji na lata 2017-2018. W spotkaniu uczestniczyła podinsp. Małgorzata Biernacka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.

Koordynator programu, podinsp. Małgorzata Biernacka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach dziękując wszystkim partnerom za wsparcie i aktywne zaangażowanie w realizację programu przedstawiła zebranym sprawozdanie z podejmowanych w latach 2015-2016 działań w obszarze podnoszenia bezpieczeństwa seniorów. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta w Katowicach, Straży Pożarnej w Katowicach, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach oraz Dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach.

W poprzedniej edycji programu wiele udało się osiągnąć, ale jeszcze wiele pozostało wyzwań, aby seniory mogli czuć się w pełni bezpieczni. Wiele zależy od samych seniorów, ale także od nas wszystkich: samorządu, służb, każdego z nas: dzieci, wnuków, sąsiadów, młodego pokolenia, abyśmy w codziennym życiu umieli otoczyć seniorów właściwa troską i zainteresowaniem, co tak istotne - poświęcić im swój czas.

Przed nami kolejna edycja programu "Bezpieczna Przystań". Program ewaluuje, a zatem w kolejnych latach czeka nas jego zupełnie nowa odsłona – mówi podinsp. Małgorzata Biernacka.
Na pewno pozostają spotkania. Seniorzy bardzo cenią sobie tą bezpośrednią formę kontaktu z policjantem, chociaż nie zawsze licznie korzystali z tej możliwości. Analiza zagrożeń wskazuje, iż w kolejnej edycji wciąż będą nam towarzyszyć zagadnienia dot. oszustw na tzw. wnuczka czy policjanta. Świadomość seniorów w tym obszarze jest duża, ale wciąż mamy w Katowicach próby dokonania oszustw tą właśnie metodą. Szykujemy tu ogromną niespodziankę dla seniorów, postaramy się tą tematykę przybliżać w niekonwencjonalnej, wyjątkowej formie, ale skoro jest to niespodzianka to niestety w tej chwili nie możemy zdradzić jej szczegółów. Ważnym elementem programu będzie bezpieczeństwo finansowe osób starszych, i tu we współpracy z NBP będziemy prowadzić edukację profilaktyczną w tym zakresie. Więcej chcemy mówić też o bezpieczeństwie seniorów w internecie, Skoro coraz więcej osób w zaawansowanym wieku korzysta z komputera będziemy zachęcać do korzystania ze stworzonej właśnie z myślą o bezpieczeństwie seniorów aplikacji Bezpieczn@ Przystań. W sezonie zimowym strażacy będą uczulać na zagrożenia związane z zatruciami tlenkiem węgla, tradycyjnie już będą do wygrania czujniki czadu. Pracownicy MOPS w Katowicach zadbają z kolei o upowszechnianie informacji dot. bezpieczeństwa socjalnego oraz całej gamy propozycji dla seniorów w Katowicach.

Senior bezpieczny w domu, bezpieczny także na ulicy. W kolejnej edycji będziemy kontynuować tematykę bezpieczeństwa tej grupy osób w ruchu drogowym, zarówno jako pieszych jak i seniorów – kierujących pojazdami. Będziemy zachęcać do noszenia elementów odblaskowej w myśl idei, która przyświeca programowi "Widoczny z daleka starości doczeka".

Z nowości w programie to przede wszystkim jego nowatorskie, niekonwencjonalne formy dotarcia do seniorów. W nowej edycji chcemy kłaść duży nacisk na budowanie platformy komunikacji międzypokoleniowej, dlatego też chcielibyśmy włączyć do tego obszaru szeroko pojmowanego obszaru bezpieczeństwa młodzież z katowickich szkół ponadgimnazjalnych. W planach mamy też cykliczne zajęcia z bezpieczeństwa i utworzenie "Akademii Bezpiecznego Seniora". Nowym, bardzo istotnym elementem w programie będzie propagowanie tematyki związanej z zaginięciami osób starszych, upowszechnianiem kart i bransoletek ICE.

Jak widać lista zagadnień do realizacji jest bardzo długa, mamy nadzieję, że nowa odsłona programu "Bezpieczna Przystań" spotka się z przychylnością seniorów i ich aktywnym udziałem w proponowanych działaniach. Życząc dużo bezpieczeństwa, zapraszamy serdecznie seniorów do zapoznawania się z bieżącymi informacjami na temat projektu oraz udziału w proponowanych działaniach.