"Bezpieczna Przystań" - program profilaktyczny dla seniorów

"Bezpieczn@ Przystań" - spotkanie z seniorami

Data publikacji 14.10.2015

Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach rozmawiała z seniorami o bezpieczeństwie. Spotkanie zostało zorganizowane przez Śląską Fundację Obywatelską Lex Civis w Katowicach, w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczn@ Przystań” realizowanego we współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach.

Policjantka wskazywała na najistotniejsze elementy codziennych zachowań, mających istotny wpływ na bezpieczeństwo. Na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę przebywając w domu, na ulicy, podróżując komunikacją miejską, robiąc zakupy, korzystając z karty bankomatowej, czy zawierając umowy i pożyczki. Seniorzy dowiedzieli się w jaki sposób bezpiecznie trzymać torebkę oraz jak bezpiecznie przechowywać portfel i pieniądze. Policjantka przestrzegała przed niebezpieczeństwem utraty swoich dokumentów, a w przypadku zaistnienia takiej sytuacji konieczności natychmiastowego ich zastrzeżenia. Na spotkaniu seniorzy dowiedzieli się o sposobach działania oszustów podszywających się nie tylko pod wnuczka ale także pod policjanta, prokuratora czy księdza. Wśród uczestników spotkania przeprowadzono konkurs o bezpieczeństwie. Trzy pierwsze osoby, które poprawnie rozwiązały krzyżówkę zostały nagrodzone parasolami przeciwdeszczowymi z elementem odblaskowym.

Ważnym elementem spotkania było omówienie zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla oraz bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które omówił młodszy brygadier Andrzej Płóciniczak. Jak podkreślał zatrucia czadem wynikają przede wszystkim z braku właściwej dbałości o sprawną wentylację w mieszkaniach, nieszczelności instalacji czy wadliwych podłączeń. Zaapelował do seniorów o rozważenie możliwości wyposażenia swoich gospodarstw domowych w czujki tlenku węgla. W przejrzysty sposób przedstawił on zasady bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz sposoby postępowania w przypadku wystąpienia pożaru.

Organizatorzy programu „Bezpieczn@ Przystań” już dzisiaj zapraszają seniorów na kolejne spotkanie, które odbędą się:

  • 28 października 2015 roku, godz. 17.00. - Filia nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Grażyńskiego 47 (Koszutka).
  • 21 listopada 2015 roku, godz. 9.30 - kurs samoobrony dla seniorów, UKS Oktagon ul. Morawa 86, Katowice-Szopienice
  • 24 listopada 2015 r., godz. 17.00,Filia nr 20 ul. Strzelców Bytomskich 21 B, Dąbrówka Mała
  • 26 listopada 2015 r., godz. 17.00.Filia nr 27 ul. Szarych Szeregów 62, Kostuchna

Strona internetowa programu "Bezpieczn@ Przystań"

Przypominamy, że trwa konkurs wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, będący jednym z elementów programu edukacyjno-profilaktycznego pn.„Bezpieczn@ przystań”. Konkurs wiedzy ma na celu zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa, upowszechnianie informacji na ten temat i kształtowanie bezpiecznych postaw oraz nagłaśnianie problematyki zagrożeń zatruciami tlenkiem węgla.Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy wszystkich seniorów – w wieku 65+, mieszkańców Katowic.

Konkurs z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie - szczegóły

  • Policjantka, strażak oraz uczestnicy spotkania
  • Policjantka, strażak oraz uczestnicy spotkania
  • Uczestnicy spotkania
  • Policjantka, strażak oraz uczestnicy spotkania
  • "Nie dla czadu" uczestnik spotkania rozwiązuje w ramach konkursu krzyżówkę
  • Policjantka oraz uczestnicy spotkania