"Bezpieczna Przystań" - program profilaktyczny dla seniorów

„Katowice – bezpieczną przystanią dla seniorów”

W sali odpraw w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach odbyła się debata pn. „Katowice – bezpieczną przystanią dla seniorów”. Do debaty zaproszeni zostali przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomoc i podnoszenie bezpieczeństwa seniorów

Podczas debaty zaproszeni goście - partnerzy programu:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Polityki Społecznej, Wydział Promocji Urzędu Miasta w Katowicach, Kuria Metropolitalna Archidiecezji Katowickiej, Miejska Biblioteka Publiczna oraz Zespoł Szkół Poligraficzno-Mechanicznych w Katowicach wzięli udział  w dyskusji „Bezpieczeństwo katowickich seniorów w aspekcie podejmowanych działań instytucjonalnych”, a policjanci Wydziału Prewencji KMP w Katowicach omówili  podstawowe założenia programu profilaktycznego „Bezpieczn@ Przystań”, którego realizację założono na lata 2015 – 2016. Program ten skierowany jest do mieszkańców Katowic w wieku 65+. W trakcie spotkania odbyło się uroczyste podpisanie programu profilaktycznego „Bezpieczn@ Przystań”

Strona internetowa programu profilaktycznego "Bezpieczna Przystań"

Ładowanie odtwarzacza...