"Bezpieczna Przystań" - program profilaktyczny dla seniorów

Bezpieczn@ Przystań

Jak zadbać o swoje bezpieczeństwo na co dzień? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę przebywając w domu, na ulicy, robiąc zakupy w sklepie, wypłacając gotówkę przy bankomacie, czy podróżując środkami komunikacji miejskiej? Na te i szereg podobnych pytań odpowiadają katowiccy policjanci w ramach programu „Bezpieczn@ Przystań”

W kwietniu rusza kolejna edycja tego programu, którego adresatami są w szczególności osoby starsze. Wzrost liczby mieszkańców w wieku senioralnym stanowi przesłankę dla Policji, do skupienia szczególnej uwagi i podejmowania systemowych działań na rzecz tej właśnie grupy osób. Program „Bezpieczn@ Przystań” przygotowany został przez katowickich policjantów przy wsparciu Urzędu Miasta w Katowicach, w celu ograniczenia liczby zdarzeń przestępczych, których ofiarami padają przeważnie osoby starsze. Ciekawe prelekcje profilaktyczne wzbogacone pokazami multimedialnymi, wyposażenie seniorów w elementy odblaskowe czy alarmy osobiste, to tylko niektóre z przygotowanych działań.

W ramach programu, policjanci będą przestrzegać seniorów przed oszustami działającymi metodą na tzw. wnuczka. Przestępcy wykorzystując autorytet osób zaufania publicznego, podają się za: księdza, policjanta, funkcjonariusza CBŚ, prokuratora itp., proszą o pomoc
w prowadzonej akcji policyjnej, nakłaniając seniora do przekazania pieniędzy. Pamiętajmy! W kontakcie telefonicznym, nie wiemy kto naprawdę stoi po drugiej stronie słuchawki. Prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy bądź zaciągnięcie kredytu.
O każdej próbie oszustwa natychmiast powiadamiajmy Policję. Tylko w ten sposób możemy zapobiec dalszemu procederowi przestępczemu i uchronić inne osoby przed stratą majątku.

Oprócz zagadnień omawiających bezpieczeństwo w podstawowych sferach codziennego funkcjonowania, projekt „Bezpieczn@ Przystań” wzbogacony został o treści związane
z bezpiecznym poruszaniem się po drogach. To właśnie seniorzy występują często w roli niechronionych uczestników ruchu drogowego, a zdarzenia z ich udziałem należą
do najtragiczniejszych w skutkach. Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów oraz kierowanie się rozsądkiem to najlepsza recepta na nasze bezpieczeństwo na drodze. Zachowujmy ostrożność i nie zapominajmy o elementach odblaskowych, dzięki którym jesteśmy lepiej widoczni a co za tym idzie i bardziej bezpieczni.

Tegoroczna edycja programu „Bezpieczn@ Przystań” zakłada do realizacji bardzo szeroki wachlarz zagadnień. W ramach programu policjanci będą przedstawiać seniorom także podstawowe zasady bezpiecznego zawierania umów i kredytów, bezpiecznego lokowania oszczędności, dbania o swoje mienie podczas pobytu w szpitalach i placówkach służby zdrowia oraz bezpiecznego korzystania z Internetu.

Na spotkaniach policjantom towarzyszyć będą funkcjonariusze Straży Pożarnej i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach. Strażacy będą ostrzegać seniorów przed zatruciami czadem promując wyposażenie gospodarstw domowych w detektory tlenku węgla. Pracownicy społeczni będą przedstawiać ofertę usług oraz świadczeń socjalnych dedykowanych osobom starszym.

Problematyka bezpieczeństwa to bardzo szeroka dziedzina obejmująca wiele sfer naszego funkcjonowania. Do współpracy w ramach programu „Bezpieczn@ Przystań”, w bieżącym roku przyłączyła się Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach i Kuria Metropolitalna, które będą wspierać katowickich policjantów w podejmowanych działaniach, dotarciu do jak najszerszej rzeszy seniorów i upowszechnianiu informacji edukacyjno-profilaktycznych.

 

podinsp. Małgorzata Biernacka

KMP w Katowicach