Wyjątkowa lekcja historii - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

Wyjątkowa lekcja historii

Studenci Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, którzy odbywają staż w katowickiej komendzie mieli okazję uczestniczyć w wyjątkowych zajęciach na temat historii Policji Państwowej oraz Policji Województwa Śląskiego. Zajęcia zostały przeprowadzone dzięki uprzejmości Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Prócz wysłuchania informacji dotyczących funkcjonowania formacji policyjnych na terenie naszego województwa, zebrani mieli też możliwość zapoznania się z eksponatami zgromadzonymi w Izbie Pamięci mieszczącej się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Dzięki uprzejmości i zaangażowania Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, studenci odbywający staż w katowickiej Komendzie mieli wyjątkową okazję poznania historii formacji policyjnych działających na terenie naszego województwa. Swoją ogromną wiedzą na ten temat dzielił się Grzegorz Grześkowiak, emerytowany funkcjonariusz Policji, a jednocześnie przedstawiciel „Rodziny Policyjnej 1939” i wielki pasjonat historii formacji policyjnych działających na terenie Górnego Śląska. Studenci z dużym zainteresowaniem wysłuchali przygotowanego wystąpienia, a także wielu ciekawych a jednocześnie mało znanych faktów na temat organizacji, funkcjonowania oraz sposobu działania Policji Województwa Śląskiego. Dodatkowo zapoznali się z eksponatami zebranymi w Izbie Pamięci, która mieści się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.