Wiadomości

Zapraszamy na debatę społeczną "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie"

W dniu 23 maja 2019 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej domu parafialnego, Parafii Matki Bożej Piekarskiej w Katowicach przy ulicy Ułańskiej 13 odbędzie się Debata Społeczna pod hasłem "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie". Spotkanie z mieszkańcami ma na celu zacieśnianie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowi najlepszą okazję do dyskusji i zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania.

Spotkania z mieszkańcami mają na celu przeprowadzenie dyskusji nad problemami najistotniejszych zagrożeń zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, działań priorytetowych dzielnicowych oraz prowadzonych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej. Spotkania te pozwolą na diagnozowanie i dookreślenie potrzeb społecznych zawiązanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców środowisk lokalnych wymagających podjęcia policyjnych działań prewencyjnych.

Celem tych spotkań jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Tematem przewodnim przedmiotowego spotkania będzie omówienie aktualnego stanu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych zagrożeń. Debata jest najlepsza okazją do dyskusji oraz zgłaszania wszelkich wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa w okolicach miejsca zamieszkania. Ważną kwestią podejmowaną podczas debaty będzie również " Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa", aplikacja "Moja Komenda", a także profilaktyka społeczna realizowana na terenie miasta Katowice. Zostanie również omówiony temat koncepcji pracy dzielnicowego „ Dzielnicowy bliżej nas”.

Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego. Zapraszamy. 

  • logo dzielnicowy bliżej nas
  • logo kręci mnie bezpieczeństwo
  • logo aplikacji moja komenda
  • logo serwisu krajowa mapa zagrożeń w Polsce