Zmiany kadrowe w katowickim garnizonie - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

Zmiany kadrowe w katowickim garnizonie

Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski uroczyście wprowadził na stanowisko nowego Komendanta Komisariatu Policji V w Katowicach oraz naczelnika i zastępcę naczelnika wydziału prewencji katowickiej komendy. Nowym komendantem katowickiej „piątki” została podinsp. Renata Hałabuda. Obowiązki Naczelnika Wydziału Prewencji zostały powierzone nadkom. Tomaszowi Ciepał, a obowiązki Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji powierzono kom. Anecie Orman. Jednocześnie szef katowickich policjantów wraz kadrą kierowniczą uroczyście pożegnał dotychczasowego komendanta katowickiej „piątki” mł.insp. Wojciecha Pietrzoka, który odszedł na zasłużoną emeryturę.

Dzisiaj o godzinie 12:30 w Komisariacie Policji V w Katowicach, w obecności policjantów i policjantek, Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski, uroczyście wprowadził na stanowisko komendanta komisariatu podinsp. Renatę Hałabudę. Dotychczas była ona naczelnikiem wydziału prewencji katowickiej komendy. W obecności policjantów i pracowników komisariatu, został odczytany rozkaz, a nowa Pani Komendant przywitała się z załogą jednostki, którą będzie kierować. Nie obyło się również bez wzruszających chwil, związanych z pożegnaniem się dotychczasowego komendanta katowickiej „piątki”, który odszedł na zasłużoną emeryturę. Mł.insp. Wojciech Pietrzok podziękował policjantom i pracownikom za lata wspólnej służby i ciężkiej pracy na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. 

Następnie o godzinie 14:00 w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach w obecności kadry kierowniczej, Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski podziękował odchodzącemu na emeryturę mł.insp. Wojciechowi Pietrzokowi za dobrą współpracę, trud i poświecenie związane z wieloletnią służbą. Podziękowania złożyła mu również obecna na uroczystości kadra kierownicza katowickiego garnizonu.

Życzymy odchodzącemu na emeryturę komendantowi przede wszystkim zdrowia, szczęścia, energii życiowej i spełnienia marzeń. Niech kolejne lata obfitują w spokój oraz dalszą realizację celów, pasji i życiowych marzeń.

Ponadto insp. Paweł Barski wprowadził na stanowiska nowego naczelnika i zastępcę Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. Obowiązki Naczelnika powierzono nadkom. Tomaszowi Ciepał, dotychczasowemu Naczelnikowi Wydziału Prewencji Komisariatu Policji II w Katowicach. Natomiast obowiązki jego zastępcy powierzono kom. Anecie Orman, która dotychczas odpowiadała za komunikację społeczną w katowickiej komendzie.

 • policjant melduje komendantowi załogę komisariatu 5 na uroczystości
 • policjant czyta rozkaz w tel stoi komendant miejski oraz nowy komendant komisariatu
 • od lewej stoją Komendant Miejski Policji inspektor Paweł Barski, nowy Komendant Komisariatu Policji 5 w Katowicach podinspektor Renata Hałabuda, dotychczasowy komendant komisariatu piątego młodszy inspektor Wojciech Pietrzok
 • od lewej stoją pracownicy komisariatu, następnie stoją Komendant Miejski Policji inspektor Paweł Barski, nowy Komendant Komisariatu Policji 5 w Katowicach podinspektor Renata Hałabuda, dotychczasowy komendant komisariatu piątego młodszy inspektor Wojciech Pietrzok
 • od lewej stoją Komendant Miejski Policji inspektor Paweł Barski, nowy Komendant Komisariatu Policji 5 w Katowicach podinspektor Renata Hałabuda, dotychczasowy komendant komisariatu piątego młodszy inspektor Wojciech Pietrzok.
 • Naczelnik Wydziału Prewencji katowickiej komendy melduje komendantowi kadrę kierowniczą na uroczystości, w tyle stoi kadra kierownicza.
 • kadra kierownicza katowickiej komendy stoi w świetlicy KMP Katowice
 • komendant miejski wręcza statuetkę odchodzącemu na emeryturę komendantowi
 • komendant miejski wręcza odchodzącemu na emeryturę komendantowi komisariatu pisemne podziękowania
 • Komendant Miejski Policji inspektor Paweł Barski i dotychczasowy komendant komisariatu piątego młodszy inspektor Wojciech Pietrzok stoją w świetlicy KMP Katowice, za nimi wisi sztandar i stoją puchary na półkach.
 • Komendant Miejski Policji inspektor Paweł Barski wraz z młodszym inspektorem Wojciech Pietrzok, stoją w świetlicy obok stoi kadra kierownicza KMP Katowice.
 • Kadra Kierownicza która jest w świetlicy bije brawa komendantowi Wojciechowi Pietrzok który odszedł na emeryturę
 • nowy naczelnik wydziału prewencji przyjmuje gratulację
 • nowa zastępca naczelnika wydziału prewencji przyjmuje gratulację
 • kadra kierownicza katowickiej komendy stoi do zdjęcia w świetlicy KMP Katowice