ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW

Data publikacji 31.01.2019

W rotundzie w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczysta odprawa, podczas której podsumowano roczną pracę katowickich policjantów za rok 2018. W spotkaniu wzięli udział m.in. szef śląskiego garnizonu nadinsp. Krzysztof Justyński, Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski oraz zaproszeni goście.

Wczoraj o godzinie 13.00 w  w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyła się uroczysta odprawa. W naradzie podsumowującej wyniki uzyskane przez katowicki garnizon w 2018 roku wzięli udział: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula, Przewodniczący Rady Miasta Katowice Maciej Biskupski, mł.bryg. Arkadiusz Korzeniewski - Komendant Miejski PSP w Katowicach, Paweł Szeląg- Komendant Straży Miejskiej w Katowicach, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski wraz  ze swoimi zastępcami oraz viceszefowe katowickich prokuratur - Danuta Dobosz  z-ca Prokuratora Rejonowego Katowice Zachód i Magdalena Mączka- Smelcerz  z-ca Prokuratora Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach.  W spotkaniu wzięli również udział komendanci komisariatów wraz z zastępcami, naczelnicy wydziałów KMP Katowice, związkowcy, policjanci oraz pracownicy cywilni.
Narada rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofowi Justyńskiemu przez  Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji KMP w Katowicach kom. Marcina Budzicha. 
Odprawę otworzył i przybyłych przywitał Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski. Następnie został zaprezentowany film przedstawiający podsumowanie pracy katowickich policjantów w ubiegłym roku. 
Po prezentacji filmu szef katowickich policjantów insp. Paweł Barski, omówił osiągnięte wyniki za ubiegły rok. Jak podkreślił komendant, dzięki bardzo dobrej pracy wszystkich funkcjonariuszy, są one w tym roku również znakomite.  Wskazał również zadania i priorytety na rok 2019. Podziękował również za dotychczasową pracę wszystkim policjantom oraz przedstawicielom służb i instytucji na co dzień współpracującym z katowicką policją. Podziękowania skierował również do władz miasta za wsparcie przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa.
Głos zabrał również Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula. Podkreślił znakomitą współpracę z policją na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Katowic. Pogratulował również osiągniętych wyników i zapewnił, że nadal będzie wspierał pracę katowickich funkcjonariuszy.  Przewodniczący Rady Miasta Katowice  Maciej Biskupski w swoim przemówieniu m.in. zapewnił o wsparciu ze strony Rady Miejskiej Miasta Katowice. 
Oficjalną część spotkania podsumował Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztof Justyński, który m.in. pogratulował osiągniętych wyników i podziękował za dotychczasową służbę. Scharakteryzował również najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy oraz motywował do dalszej pracy, aby w roku 2019 jej efekty były równie satysfakcjonujące co ubiegłoroczne.  

 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW
 • ODPRAWA ROCZNA KATOWICKICH POLICJANTÓW