Wiadomości

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”

Data publikacji 08.10.2018

W klubie osiedlowym „ Pod Gwiazdami” przy ul. Roździeńskiego w Katowicach odbyła się debata społeczna. Policjanci z katowickiej „jedynki” spotkali się z mieszkańcami Centrum, Śródmieścia i Zawodzia, aby wspólnie porozmawiać o bezpieczeństwie. W spotkaniu wzięli udział policjanci z katowickiej "jedynki" na czele z Zastępcą Komendanta Komisariatu Policji I w Katowicach nadkom. Tomaszem Spychalskim.

Policjanci z Komisariatu Policji I w Katowicach przeprowadzili debatę z mieszkańcami pod nazwą „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”. Spotkanie z mieszkańcami miało na celu pogłębienie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowiło okazję do dyskusji na tematy związane z bezpieczeństwem oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz jego okolicy.
W spotkaniu wzięli udział: Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I w Katowicach nadkom. Tomasz Spychalski, Naczelnik Wydziału Prewencji asp. szt. Marek Tyrtania, kierownik dzielnicowych asp. szt Bernard Kocjan oraz dzielnicowi: mł. asp. Krzysztof Pawełczyk, mł. asp. Jacek Jaros, st. sierż. Janusz Jesipowicz i sierż. Olaf Kudłacik, a także sierż. sztab. Agnieszka Krzysztofik z Zespołu Profilaktyki Społecznej Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. 
Debatę poprowadził naczelnik wydziału prewencji asp. szt. Marek Tyrtania, który przedstawił uczestnikom strukturę organizacyjną pierwszego komisariatu oraz najczęściej występujące zdarzenia kryminalne. Ponadto wraz z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych omówił dwie aplikacje : „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikację „Moja Komenda”.
Dzielnicowi przedstawili zdiagnozowane problemy w swoich rejonach służbowych oraz realizowane przez siebie plany priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Przypomnieli mieszkańcom, że posiadają przypisane do rejonu służbowego telefony służbowe oraz adresy e-mailowe. Przekazali informację jak zwiększyć bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania i na ulicy – wskazując istotne elementy zachowania w życiu codziennym tj: w domu i na ulicy wpływające na bezpieczeństwo mieszkańców. Debata społeczna była również świetnym momentem na przedstawienie mieszkańcom osiedla Gwiazdy ich nowego dzielnicowego sierż. Olafa Kudłacika.
Policjantka z Zespołu Profilaktyki Społecznej przybliżyła mieszkańcom realizowane programy profilaktyczne skierowane do seniorów, młodzieży, kobiet doznających przemocy oraz najmłodszych mieszkańców Katowic. Następnie przystąpiono do dialogu z mieszkańcami. Uczestnicy spotkania zgłaszali problemy jakie zauważają w ich miejscu zamieszkania. Odpowiedzi na pytania udzielał naczelnik wydziału prewencji, dzielnicowi oraz zaproszeni przedstawiciele innych organów administracji.

 

 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”
 • „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie z dzielnicowym”