Wiadomości

Działania ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu

Wczoraj w województwie śląskim przeprowadzono działania ukierunkowane na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. To właśnie ta grupa czyli piesi, rowerzyści, motorowerzyści są szczególnie narażeni na utratę zdrowia a nawet życia podczas zdarzenia drogowego.

Ponad sześciuset policjantów głównie z komórek ruchu drogowego brało udział we wczorajszych ogólnowojewódzkich działaniach pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. W samych tylko Katowicach w działaniach uczestniczyło ponad 50 mundurowych. W trakcie działań policjanci zwracali uwagę na zachowanie zarówno kierujących pojazdami ale też rowerzystów i oczywiście pieszych. Szczególną uwagę przywiązywano do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego. Pod lupą mundurowych znalazł się m.in. sposób przejeżdżania przez przejścia dla pieszych, zachowanie kierowców w rejonie takich przejść, zachowanie wobec rowerzystów, ale też przechodzenie przez jezdnię w miejscach niedozwolonych czy niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej.

W trakcie działań katowiccy policjanci ujawnili ponad 300 wykroczeń dokonanych przez uczestników ruchu drogowego. Najwięcej z nich bo ponad 250 popełnili kierujący pojazdami. Działania pokazały też, że piesi nie zawsze stosują się do obowiązujących przepisów ruchu drogowego. W tym miejscu przypomnijmy niechronionym uczestnikom ruchu, że niezależnie od pory roku powinni być dobrze widoczni dla kierujących pojazdami. Stąd też niezbędne jest, aby osoby piesze nosiły elementy odblaskowe, szczególnie w miejscach gdzie wymagają tego przepisy, czyli po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Natomiast rowerzyści powinni zadbać o swoje bezpieczeństwo i wyposażyć rower w prawidłowe oświetlenie.