IV Święto Profilaktyki - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

IV Święto Profilaktyki

Komenda Miejska Policji po raz kolejny była współorganizatorem imprezy pod nazwą „Święto Profilaktyki” . Tegoroczna czwarta edycja zorganizowana została wspólnie z Urzędem Miasta, Pałacem Młodzieży oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5 w Katowicach. Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Katowice Pan Marcin Krupa. Święto Profilaktyki to okazja na zaprezentowanie szerszej publiczności prac i projektów o tematyce profilaktycznej, które zostały nagrodzone w konkursach organizowanych w zakończonym właśnie roku szkolnym.

Tegoroczne Święto Profilaktyki rozpoczęło się od wystawienia wyróżnionej sztuki pod tytułem „Opowieść wigilijna”. Spektakl wystawili uczniowie X Liceum Ogólnokształcącego w Katowicach. Po wystąpieniu aktorzy jak i widzowie mieli możliwość podzielić się własnymi spostrzeżeniami na temat zakończonego spektaklu. Następnie ze swoim przedstawieniem zaprezentowała się grupa „Kreatywni” z Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach. „Kreatywni” wystawili spektakl pt. „Sen, marzenie czy rzeczywistość?” , z którymi zwyciężyli w tegorocznym Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych. Po zakończeniu spektaklu i dyskusji z widzami uczniowie – aktorzy oraz ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Kolejnym punktem programu IV Święta Profilaktyki było omówienie tegorocznego przeglądu i konkursu spotów profilaktycznych, którego dokonali uczniowie X LO w Katowicach – organizatorzy tej inicjatywy. Publiczności zostały zaprezentowane zwycięskie spoty. Po części artystycznej nadszedł czas na odpoczynek i małą regenerację dla publiczności. Na dziedzińcu Pałacu Młodzieży na młodzież i opiekunów czekał poczęstunek, a osoby które rozpierała energia miały okazję zatańczyć „Belgijkę”. Po przerwie nadszedł moment na który wiele osób czekało z niecierpliwością. Zastępca Prezydenta Miasta Waldemar Bojarun oraz Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach nadkom. Tomasz Kępa wręczyli okolicznościowe statuetki dla przedstawicieli szkół, których uczniowie byli najbardziej zaangażowani w działania profilaktyczne w kończącym się roku szkolnym. Statuetkami uhonorowano:

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka w Katowicach,

Centrum Edukacji Zawodowej im. Powstańców Śląskich w Katowicach,

Szkołę Podstawową nr 15 im Jana Pawła II w Katowicach,

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J. Rymera – I wojewody śląskiego, w Katowicach,

II Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Katowicach,

X Liceum Ogólnokształcące i. I. J. Paderewskiego w Katowicach.

Po wręczeniu statuetek przyszedł czas na dalsze indywidualne nagrody i wyróżnienia. W dalszej kolejności zostali nagrodzeni laureaci miejskiego konkursu profilaktycznego pt. „Pomagam”, w którym zadaniem uczestników było wykonanie plakatu promującego wolontariat. Kolejni nagrodzeni to zwycięzcy i wyróżnieni w konkursie na opracowanie scenariusza zajęć pt. „Akceptacja siebie – wartość, która ma wpływ na radzenie sobie w sytuacjach trudnych”. W ramach tygodnia bezpiecznego internetu w Katowicach zorganizowano 2 konkursy. Pierwszy z nich na wykonanie plakatu promującego bezpieczeństwo w internecie pt. „Smart – STOP”, drugi natomiast dotyczył stworzenia prezentacji multimedialnej pt. „Twoje dane – Twoja sprawa”. Wyróżnieni i zwycięzcy „komputerowych” konkursów również zostali nagrodzeni podczas Święta Profilaktyki. Co więcej autorka najlepszej prezentacji miała możliwość zaprezentować ją wszystkim zgromadzonym i krótko ją omówić.

Nową kategorią, która po raz pierwszy pojawiła się podczas tegorocznego „Święta Profilaktyki”, było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W trakcie gali nagrodzeni zostali laureaci miejskiego oraz regionalnego etapu ogólnokrajowego „Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”. Na zakończenie Święta Profilaktyki omówiono III Turniej Debat Oksfordzkich, którego finał odbył się w marcu bieżącego roku, a w którym zwycięską drużyną okazali się przedstawiciele I LO w Katowicach. Ostatnim punktem imprezy podsumowującej profilaktykę rówieśniczą było wystąpienie dotyczące grup PatPORTowych działających na terenie Katowic. Mamy nadzieję, że w nadchodzącym roku szkolnym zaangażowanie w profilaktykę pozostanie co najmniej na ty samym poziomie co w bieżącym roku i liczymy na kolejne święto poświęcone profilaktyce w Katowicach