Wiadomości

"DZIELNICOWY BLIŻEJ NAS” - OTWARTO KOLEJNY PUNKT PRZYJĘĆ INTERESANTÓW w KATOWICACH

Data publikacji 14.03.2018

Dzięki inicjatywie mieszkańców, policjantów, Rady Osiedla Gwiazdy, Rady Jednostki Pomocniczej oraz Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w budynku przy ul. Roździeńskiego 88 w Katowicach odbyło się uroczyste otwarcie punktu przyjęć dzielnicowych. To niezwykle cenna inicjatywa dedykowana mieszkańcom Osiedla Gwiazdy w Katowicach, którzy będą mogli spotkać się tu ze swoimi dzielnicowymi i porozmawiać o nurtujących ich problemach. W uroczystości uczestniczył Komendant Miejski Policji w Katowicach inspektor Paweł Barski.

Dzisiaj o godz. 11.30 w budynku przy ulicy Roździeńskiego 88 należącym do Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej uroczyście otwarto punkt przyjęć dzielnicowych. W spotkaniu wzięli udział m.in. Komendant Miejski Policji w Katowicach inspektor Paweł Barski, Zastępca Komendanta Komisariatu Policji I nadkomisarz Tomasz Spychalski, Radny Miasta Katowice Maciej Biskupski, a także Zastępca Prezesa Zarządu Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zbigniew Olejniczak. Podczas uroczystości obecni byli również: kierownik administracji Jacek Musialik oraz członkowie Rady Osiedla Gwiazdy i Rady Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie, a także naczelnik wydziału prewencji katowickiej jedynki asp. szt. Marek Tyrtania, kierownik dzielnicowych asp. szt. Bernard Kocjan, a także dzielnicowi którzy będą pełnić służbę w wyznaczone dni w nowo powstałym punkcie przyjęć tj. mł.asp. Krzysztof Pawełczyk oraz mł.asp. Mariusz Kowalski.

Katowiccy policjanci podejmują szereg działań zmierzających do doskonalenia komunikacji mieszkańców Katowic z Policją. Dzisiaj uruchomiony punkt dyżurów policjantów dzielnicowych to kolejny krok tym kierunku. Dzielnicowy to policjant „pierwszego kontaktu”, który utrzymuje stały kontakt z mieszkańcami, mający najlepsze rozpoznanie oczekiwań i problemów z jakimi borykają się mieszkańcy danego osiedla czy dzielnicy. To policjant służący swoją otwartością, wiedzą i kompetencjami oraz zwykłą ludzką życzliwością. Wdrażany nowy model pracy dzielnicowych "Dzielnicowy bliżej nas" zakłada właśnie zmianę społecznego nastawienia do policjantów dzielnicowych w lokalnym środowisku, poprzez udoskonalenie współpracy Policji z członkami społeczności lokalnej. W ramach tej koncepcji pracy dzielnicowi większość czasu swojej służby pełnią w przydzielonym rejonie. Realizacji koncepcji służą także wprowadzane kanały komunikacji społecznej z dzielnicowym, do których zaliczamy m.in: służbowe telefony komórkowe w które wyposażeni są wszyscy dzielnicowi oraz funkcyjne skrzynki poczty elektronicznej. Przy pomocy aplikacji „Moja Komenda”, można w bardzo prosty sposób wyszukać swojego dzielnicowego. Policjanci dbają o to, aby każdy wiedział jak i w razie potrzeby mógł szybko i łatwo skontaktować się ze swoim dzielnicowym.

Podstawowym celem działań realizowanych przez dzielnicowych jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców. Funkcjonariusze podczas spotkań z mieszkańcami będą udzielać fachowych porad, identyfikować lokalne problemy oraz pomagać w ich rozwiązywaniu. Dzielnicowi będą także propagować aplikację „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, wyjaśniając  zasady i sposób jej funkcjonowania Mapa pozwala każdemu obywatelowi przekazać informację o niepokojącym go zjawisku z zakresu bezpieczeństwa. Zjawisko to za pomocą mapy jest dokładnie lokalizowane w przestrzeni oraz czasie. Kiedy taka informacja dotrze do policji, zostanie zweryfikowana. Informacje, które można przekazać za pomocą mapy uwzględniają wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, które w odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu jest podstawą harmonijnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.