Dzielnicowi o bezpieczeństwie z młodzieżą - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

Dzielnicowi o bezpieczeństwie z młodzieżą

Data publikacji 09.03.2018

Dzielnicowi cały czas kontynuują spotkania się z mieszkańcami swoich rejonów. W ostatnim czasie dzielnicowi z Komisariatu Policji VII w Katowicach asp. szt. Tomasz Sołtysiak oraz mł. asp. Paweł Uryniak zorganizowali prelekcję dla uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 oraz Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach. Natomiast dzielnicowi z katowickiej "trójki" mł.asp. Justyna Cisowska- Kozieł i asp. Arkadiusz Olejniczak wzięli udział w spotkaniu z uczniami klas VII Szkoły Podstawowej nr 67 w Katowicach. Głównym tematem spotkań była odpowiedzialność karna nieletnich.

Z dzielnicowymi z katowickiej "siódemki" spotkali się uczniowie klas gimnazjalnych oraz licealnych. Dzielnicowi przedstawili definicję „nieletniego” według ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Omówili także przyczyny przestępczości nieletnich, odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz środki wychowawcze i karne stosowane przez sądy. Policjanci informowali o skutkach zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu i tytoniu. Omówili także zasady bezpieczeństwa podczas korzystania z aplikacji i portali internetowych. Szczególną uwagę zwrócono na kwestie związane z rozpowszechnianiem wizerunku swojego oraz innych osób. Dzielnicowi przypomnieli i zachęcali uczestników do korzystania z narzędzi komunikacji jaką jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacja "Moja Komenda".  

Dzielnicowi Komisariatu Policji III w Katowicach mł.asp. Justyna Cisowska- Kozieł i asp. Arkadiusz Olejniczak wzięli udział w spotkaniu z uczniami klas VII Szkoły Podstawowej nr 67 w Katowicach. Podczas spotkania policjanci zaznajomili młodzież z problematyką odpowiedzialności prawnej nieletnich oraz wyjaśnili na czym polega społeczny obowiązek informowania o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego oraz o zachowaniach świadczących o demoralizacji. Wizyta dzielnicowych była również okazją do podjęcia szerokiej dyskusji z młodzieżą na temat zagrożeń związanych z ich aktywnością w internecie.