Wiadomości

Z mieszkańcami Zawodzia debatowali o bezpieczeństwie

Data publikacji 06.12.2017

W Katowicach odbyła się kolejna już debata społeczna pn. „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Tym razem policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach spotkali się z mieszkańcami dzielnicy Zawodzie. Przeprowadzone spotkanie było okazją do omówienia funkcjonowania aplikacji „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz „Moja Komenda”. Dzielnicowi przybliżyli zebranym nową koncepcję pracy „Dzielnicowy bliżej nas" i przedstawili swoje plany priorytetowe.

Policjanci z Komisariatu V Policji w Katowicach  przeprowadzili debatę z mieszkańcami Katowic Zawodzia pn. ” Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ”.  Spotkania z mieszkańcami mają na celu zacieśnianie współpracy Policji ze społecznością lokalną oraz stanowią najlepszą okazję do dyskusji oraz zgłaszania wniosków dotyczących bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz jego okolicy. Przeprowadzona debata umożliwiła przybliżenie działania „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacji „Moja Komenda”, stanowiących wsparcie policji na rzecz diagnozowania aktualnych zagrożeń. W spotkaniu wziął udział Komendant katowickiej "piątki" mł. insp. Wojciech Pietrzok, Naczelnik Wydziału Prewencji Komisariatu Policji V w Katowicach  asp. szt. Adam Szczepankiewicz, Kierownik Rewiru Dzielnicowych asp. szt. Michał Weishar oraz dzielnicowi.
Dzielnicowi przedstawili zdiagnozowane problemy w swoich rejonach służbowych oraz realizowane przez siebie plany priorytetowe dotyczące poprawy bezpieczeństwa. Przypomnieli mieszkańcom, że posiadają przypisane do rejonu służbowego telefony służbowe oraz adresy e-mailowe.
W trakcie debaty głos zabrała policjantka z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - podinsp. Małgorzata Biernacka, która przybliżyła zebranym programy skierowane do seniorów, młodzieży, kobiet doznających przemocy oraz najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Następnie policjant z wydziału ruchu drogowego katowickiej komendy miejskiej odpowiadał na zgłaszane przez mieszkańców postulaty w zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Na koniec przystąpiono do dialogu z mieszkańcami. Uczestnicy spotkania zgłaszali problemy jakie zauważają w ich miejscu zamieszkania oraz rozmawiali o nich z policjantami dzielnicowymi odpowiedzialnymi za omawiany rejon służbowy.