Wiadomości

Porozumienie katowickiej policji z Kurią Metropolitarną

Data publikacji 04.10.2017

Komendant Miejski Policji w Katowicach – insp. Paweł Barski podpisał Porozumienie o Współpracy z przedstawicielem Kurii Metropolitarnej – Dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa - ks. Romanem Chromy. Porozumienie otwiera drogę do zacieśnienia wspólnych przedsięwzięć w zakresie działań profilaktycznych, antyterrorystycznych oraz wymiany informacji o bieżących zagrożeniach.

Z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach – insp. Pawła Barskiego w ubiegły piątek podpisano porozumienie o współpracy z Kurią Metropolitarną. Podczas spotkania Komendant przedstawił zarys wspólnego projektu profilaktycznego pod nazwą „Razem z katowickimi parafiami” zgromadzonym na spotkaniu księżom - dziekanom parafii z Katowic. 
Do nowego projektu przystąpili : 
- Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitarnej – ksiądz Roman Chromy,
- ks. Zdzisław Brzezinka- Dziekan Dekanatu Katowice – Piotrowice,
- ks. Andrzej Suchoń - Dziekan Dekanatu Katowice -Śródmieście,
- ks. Jerzy Słota - Dziekan Dekanatu Katowice – Załęże,
- o. Alan Rusek - Dziekan Dekanatu Katowice -Panewniki,
- ks. Andrzej Noras - Dziekan Dekanatu Katowice -Bogucice.

Współpraca pomiędzy funkcjonariuszami Komendy Miejskiej Policji w Katowicach a duchowieństwem pięciu dekanatów parafii katowickich będzie miała charakter edukacyjno- profilaktyczny i będzie obejmować spotkania, warsztaty i publikacje wspólnych materiałów informacyjnych. Przemoc w rodzinie i cierpienie ofiar ma miejsce w zaciszu domowym i jest skrzętnie ukrywana, dlatego też z uwagi na olbrzymi wpływ i wkład społeczny osób duchownych w kształtowanie prawidłowych postaw społecznych Pan Komendant zaproponował następujące tematy spotkań i warsztatów - również w środowisku formacyjnym i dla narzeczonych - to m.in. :
„Procedura Niebieskie Karty - kompleksowa informacja na temat funkcjonowania systemu pomocy w Polsce”, „Przemoc domowa – jak rozpoznać i zapobiec przestępstwom”, „Dzieci jako świadkowie przemocy - zapobieganie, rozpoznawanie symptomów krzywdzenia”, „Sposoby prowadzenia rozmowy ze sprawcą przemocy i osobami doznającymi przemocy domowej”.  
Kolejną bardzo ważną kwestią, w której wzajemna współpraca pomiędzy policjantami i duchowieństwem jest wręcz niezbędna, to zagrożenie terrorystyczne, czyli edukacja w zakresie zabezpieczenia miejsc sakralnych czy organizacji imprez o charakterze masowym, w tym pielgrzymek. Dzięki niedawno podpisanemu Porozumieniu wymiana doświadczeń i informacji będzie o wiele sprawniejsza, co potwierdziło się już podczas pierwszego spotkania. Księża – dziekani zgłaszali Komendantowi Miejskiemu Policji w Katowicach – insp. Pawłowi Barskiemu problemy społeczne, z którymi borykają się na co dzień ich parafianie oraz zagrożenia bezpieczeństwa, którym muszą stawić czoło. Rozmowa dla obu stron była bardzo pouczająca i odkryła jak wiele taka współpraca może przynieść dobrego dla społeczeństwa Katowic. 
Ksiądz Dyrektor Roman Chromy wspólnie z księżmi wszystkich dekanatów w Katowicach zaakceptował nową formę współpracy pomiędzy Komendą Miejską Policji w Katowicach a Parafiami. Na spotkaniu insp. Paweł Barski zwracał szczególną uwagę na bezpieczeństwo i wspólne rozpoznawanie zagrożeń w tym bieżącą wyminę informacji. Rezultatem spotkania było  wypracowanie terminarza spotkań na których wyznaczony przez Komendanta funkcjonariusz Policji będzie spotykał się z kierownictwem poszczególnych dekanatów w celu wypracowania zindywidualizowanego planu działaniach w poszczególnych parafiach. 
Warto nadmienić, że na spotkaniu księża zwrócili uwagę że w pracy katowickiej policji zaszło dużo pozytywnych zmian, szczególnie jeżeli chodzi o pracę dzielnicowych z którymi maja coraz lepszy kontakt oraz zdecydowaną poprawę widoczności umundurowanych patroli policyjnych na terenach podległych im parafii. Komendant Miejski insp. Paweł Barski z zadowoleniem przyjął takie informację i dał słowo,  że od dzisiaj będzie jeszcze efektywniej i bardziej skuteczniej.