Wiadomości

"Gry terenowe" z dzielnicowymi i strażnikami miejskmi

Data publikacji 03.10.2017

Dzielnicowi z katowickiej "piątki" st. asp. Tomasz Jakóbik i mł. asp. Marcin Włodyga wzięli udział w "Grach Terenowych". Impreza została zorganizowana przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach na terenie parku Bolina. Wzięli w niej udział uczniowie Szkoły Podstawowej 51 i 53 w Katowicach. Podczas zajęć uczniowie utrwalali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ekologii i ratownictwa medycznego.

Kilka dni temu dzielnicowi Komisariatu Policji V w Katowicach st. asp. Tomasz Jakóbik i mł. asp. Marcin Włodyga wzięli udział w "Grach Terenowych" zorganizowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach. Odbyły się one na terenie parku Bolina. Wzięli w niej dział uczniowie Szkoły Podstawowej 51 i 53 w Katowicach. Podczas zajęć uczniowie utrwalali wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ekologii i ratownictwa medycznego.
Celem spotkania było przekazanie przez dzielnicowych podstawowych informacji na temat dopalaczy oraz zagrożeń i konsekwencji wynikających z ich zażywania. Uczniowie wykonywali zadania teoretyczne i praktyczne w tej dziedzinie.  Funkcjonariusze podczas spotkania przekazali także informacje o sposobie zachowania się w przypadku spotkania osoby będącej pod wpływem środków odurzających. Ponadto uczniowie szkolili się na innych stanowiskach tematycznych reprezentowanych przez Straż Pożarną, Straż Miejską, Ratownictwo Medyczne i pracowników Lasów Państwowych. Po zakończonej rywalizacji między grupami uczniów zostały wręczone nagrody.