Piesi i kierowcy w oku kamery - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

Piesi i kierowcy w oku kamery

Data publikacji 07.04.2017

Uświadamianie, pouczanie, a w skrajnych przypadkach karanie mandatami – w taki sposób działali wczoraj policjanci z Katowic w ramach akcji „Kontrola Drogowa -Pieszy". Celem tego typu działań jest poprawa bezpieczeństwa wśród niechronionych uczestników ruchu drogowego. Podczas akcji mundurowi wykorzystywali system monitoringu miasta Katowice.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 22 katowickich policjantów. Do działań wykorzystano monitoring miejski. Zastępca oficera dyżurnego wnikliwie obserwował na monitorach zachowanie zarówno kierujących, jak i pieszych. Kiedy zauważył wykroczenie, natychmiast informował o tym mundurowych pełniących służbę na drodze, którzy podejmowali dalsze czynności wobec sprawców.

Stróże prawa w rezultacie ujawnili 91 wykroczeń popełnionych przez pieszych oraz 109 wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Sprawujący na drodze kontrole policjanci nałożyli łącznie 166 mandatów, a w 4 przypadkach sprawcy wykroczeń będą odpowiadać przed sądem. Policjanci pouczyli 30 osób.

Cykliczne działania policjantów podczas akcji ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz na dyscyplinowanie we wzajemnych relacjach zarówno kierujących, jak i pieszych. Akcje mają poprawić bezpieczeństwo oraz wiedzę wszystkich użytkowników ruchu, tak aby uniknąć kolizji i wypadków wynikających z brawury i nieznajomości przepisów.