Dzielnicowy wyróżniony listem gratulacyjnym - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

Dzielnicowy wyróżniony listem gratulacyjnym

Data publikacji 17.03.2017

Dzielnicowy z Komisariatu V Policji w Katowicach został wyróżniony przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach. Wczoraj st.asp. Adam Rogala z rąk pierwszego zastępcy komendanta nadkomisarza Tomasza Kępy otrzymał list gratulacyjny za zaangażowanie w dotychczasowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Giszowiec.

Wczoraj w Komisariacie Policji V w Katowicach odbyło się spotkanie Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach nadkom. Tomasza Kępy z dzielnicowymi. W spotkaniu uczestniczył również Komendant Komisariatu V Policji w Katowicach mł. insp. Wojciech Pietrzok. Podczas odprawy omówiono temat nowej koncepcji pracy dzielnicowego w ramach projektu „ Dzielnicowy bliżej nas”, a także sposoby wykorzystania przez dzielnicowych informacji wynikających z ,,Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa". Poruszono również kwestie związane z funkcjonowaniem aplikacji ,,Moja Komenda". Pan nadkom. Tomasz Kępa omówił w jaki sposób dzielnicowemu powinni realizować zadania wynikające z zarządzenia o pracy dzielnicowego.

Narada była również okazją do wyróżnienia dzielnicowego st. asp Adama Rogali za za zaangażowanie w dotychczasowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy Giszowiec. Dzielnicowy otrzymał z rąk Komendanta list gratulacyjny z podziękowaniami za dotychczasową służbę. Dzielnicowy w codziennej służbie promuje wśród młodzieży idee związane z zagospodarowaniem czasu wolnego m.in. organizuje zawody sportowe oraz spotkania w szkołach i swietlicach środowiskowych, poodczas których rozmawia z młodzieżą o szeroko rozumianym bezpieczeństwie m.in. o niebezpieczeństwach związanych z codziennym użytkowaniem internetu i treściach zamieszczanych w tzw "sieci". W swoim rejonie dzielnicowy cieszy się dużą sympatią mieszkańców, którzy zawsze widzą, że zawsze mogą liczyć na jego pomoc.

  • dzielnicowy st.asp. Adam Rogala
  • dzielnicowy st.asp. Adam Rogala
  • dzielnicowy st.asp. Adam Rogala
  • dzielnicowy st.asp. Adam Rogala
  • dzielnicowy st.asp. Adam Rogala