Dzielnicowi o bezpieczeństwie z mieszkańcami - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

Dzielnicowi o bezpieczeństwie z mieszkańcami

Data publikacji 17.03.2017

Komenda Miejska Policji w Katowicach zaprasza mieszkańców na spotkanie z dzielnicowymi, komendantami komisariatów oraz policjantami wydziału prewencji. Podczas spotkań policjanci wyjaśnią zasady działania aplikacji " Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz "Moja Komenda", ich obsługę oraz możliwości wykorzystania. Zostanie również omówiony temat nowej koncepcji pracy dzielnicowego „ Dzielnicowy bliżej nas”. Na pierwsze spotkanie serdecznie zapraszamy już w najbliższy poniedziałek 20 marca br. o godzinie 13.00 w Sali Koncertowej nr 303 Pałacu Młodzieży im. Profesora A. Kamińskiego w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 26.

Realizując jedno z priorytetowych zadań naszej formacji, jakim jest zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną, chcielibyśmy zaprosić mieszkańców Katowic do udziału w spotkaniach z dzielnicowymi oraz kierownictwem komisariatów. Debaty społeczne będą się odbywać w najbliższym czasie w rejonach poszczególnych katowickich komisariatów. Na pierwszą debatę inauguracyjną cykl debat społecznych z mieszkańcami Katowic pn.” Porozmawiajmy o bezpieczeństwie- możesz mieć na nie wpływ” zapraszamy już 20 marca br. o godzinie 13.00. Spotkanie odbędzie się w Sali Koncertowej nr 303 Pałacu Młodzieży im. Profesora A. Kamińskiego w Katowicach przy ulicy Mikołowskiej 26.

Spotkania te mają na celu przeprowadzenie dyskusji nad problemami najistotniejszych zagrożeń zdiagnozowanych dzięki Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa, działań priorytetowych dzielnicowych oraz prowadzonych przedsięwzięć z zakresu profilaktyki społecznej. Spotkania te pozwolą na diagnozowanie i dookreślenie potrzeb społecznych zawiązanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców środowisk lokalnych wymagających podjęcia policyjnych działań prewencyjnych.

Celem tych spotkań jest zdiagnozowanie i określenie potrzeb związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa mieszkańców, wymagających podjęcia działań prewencyjnych przez policję bądź inne podmioty odpowiedzialne za utrzymanie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Tematem przewodnim przedmiotowego spotkania będzie omówienie aktualnego stanu bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych zagrożeń. Debata jest najlepsza okazją do dyskusji oraz zgłaszania wszelkich wniosków dotyczących poprawy bezpieczeństwa w okolicach miejsca zamieszkania. Ważną kwestią podejmowaną podczas debaty będzie również " Krajowa Mapa zagrożeń Bezpieczeństwa", aplikacja "Moja Komenda", a także profilaktyka społeczna realizowana na terenie miasta Katowice. Zostanie również omówiony temat nowej koncepcji pracy dzielnicowego „ Dzielnicowy bliżej nas”.

Jesteśmy przekonani, że spotkania z Państwem pozwolą nam na ustalenie, o jakich zagrożeniach należy rozmawiać w pierwszej kolejności oraz na określenie i zaplanowanie działań odpowiadających na aktualne zagrożenia, z uwzględnieniem szczególnej roli dzielnicowego.


SERDECZNIE ZAPRASZAMy!