Wiadomości

„Mam pomysł na swoje życie” - konkurs dla młodzieży

Data publikacji 06.02.2017

Serdecznie zapraszamy młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w I Przeglądzie Przedstawień Profilaktycznych pod hasłem „Mam pomysł na swoje życie”. Konkurs przeznaczony jest dla zespołów teatralnych oraz spontanicznych grup szkolnych, które przygotują spektakle podejmujące zagadnienia profilaktyczne. Zgłoszenia do udziału należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2017 roku.

Komenda Miejska Policji w Katowicach, Urząd Miasta Katowice, Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego oraz Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna nr 5 w Katowicach ogłaszają Przegląd Przedstawień Profilaktycznych pod hasłem "Mam pomysł na swoje życie", promujący działania profilaktyki rówieśniczej w Katowicach.  

Organizacja przeglądu ma na celu zaangażowanie młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom i patologiom społecznym, promocję zdrowego trybu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, wypracowanie, rozwijanie postaw asertywnych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych oraz dokonywania świadomych wyborów.

Konkurs przeznaczony jest dla zespołów teatralnych oraz spontanicznych grup szkolnych, które przygotują spektakle podejmujące zagadnienia profilaktyczne. W skład zespołów i grup wchodzą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Katowice.

Na przegląd można zgłaszać spektakle o tematyce profilaktycznej, zarówno autorskie jak i wykorzystać istniejące teksty. Zgłoszenia do udziału należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 10 marca 2017 roku (decyduje data wpływu) na adres:

Pałac Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego

ul. Mikołowska 26

40-066 Katowice

lub e-mailowo, na adres: ipm@pm.katowice.pl

Przegląd odbędzie się w dniu 29 marca 2017 roku w Sali Teatralnej Pałacu Młodzieży w Katowicach. Podczas Przeglądu wyłonione zostanie najlepsze przedstawienie profilaktyczne, które zostanie zaprezentowane w trakcie III Święta Profilaktyki – Katowice 2017, w dniu 13 czerwca br.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://www.katowice.slaska.policja.gov.pl/ w zakładce „Konkurs”