II Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Wiadomości

II Konkurs i Przegląd Spotów Profilaktycznych

Urząd Miasta w Katowicach, Komenda Miejska Policji w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka w Katowicach oraz X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach zapraszają wszystkie katowickie szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w Przeglądzie i Konkursie spotów profilaktycznych.

 Celem organizacji Konkursu i Przeglądu są działania profilaktyki uniwersalnej skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Miasta Katowice. Idea Przeglądu służy twórczemu zaangażowaniu młodzieży w przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym oraz promocji zdrowego, wolnego od uzależnień trybu życia.

Konkurs przeznaczony jest dla zespołów uczniowskich (2-5 osoby), które przygotują materiały filmowe podejmujące zagadnienia profilaktyczne. W skład zespołów wchodzą uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta Katowice.

Zgłoszenia i dokumentację określoną w regulaminie (załącznik) należy przesłać/przekazać w nieprzekraczalnym terminie do 14 kwietnia br. na adres: X LO im I. J. Paderewskiego, ul. Karola Miarki 6, 40-224 Katowice.

Przegląd odbędzie się w dniu 25 kwietnia br, w Sali Konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej w Katowicach. Podczas Przeglądu wyłoniony zostanie najlepszy spot, który będzie zaprezentowany w trakcie III Święta Profilaktyki – Katowice 2017, w dniu 13 czerwca br. Młodzież biorąca udział w Przeglądzie weźmie też udział w zwiedzaniu gmachu oraz prezentacji zasobów i funkcjonalności CINiBA. 

Pliki do pobrania