Rekrutacja do służby w Policji

Ogłoszenie dla kandydatów, w dniu 2 maja 2019 r. Zespół Kadr i Szkolenia pełni dyżur do godziny 15:00

W związku z długim weekendem majowym informujemy, że dyżur Zespołu Kadr i Szkolenia w dniu 2 maja 2019 r. dla osób zainteresowanych służbą w Policji, chcących pozyskać niezbędne informacje lub złożyć dokumenty aplikacyjne, w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach, będzie pełniony tylko do godziny 15:00. Czas dyżuru Zespołu Kadr i Szkolenia w trzeci czwartek miesiąca tj 16 maja 2019 r. pozostaje bez zmian i będzie pełniony do godziny 18:00.