Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

Komendant Miejski Policji w Katowicach

młodszy inspektor Paweł Barski 

 


Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

nadkomisarz Tomasz Kępa 


 

Zastępuje  Komendanta Miejskiego Policji w czasie jego nieobecności
Zgodnie z podziałem kompetencji  nadzoruje pracę służb pionu prewencji,
ruchu drogowego i sztabu policji

 


Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

nadkomisarz Arkadiusz Konowalski

 Zgodnie z podziałem kompetencji  nadzoruje pracę służb pionu kryminalnego