Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Katowicach - Kierownictwo - Komenda Miejska Policji w Katowicach

Kierownictwo

Kierownictwo Komendy Miejskiej Policji w Katowicach

Komendant Miejski Policji w Katowicach

inspektor Paweł Barski 

 


Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach

podinspektor Arkadiusz Konowalski

 

 

 

Zastępuje  Komendanta Miejskiego Policji w czasie jego nieobecności
Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pracę służb pionu kryminalnego

 


Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach

podinspektor Artur Orman

 Zgodnie z podziałem kompetencji nadzoruje pracę służb pionu prewencji,
ruchu drogowego i sztabu policji